SlovenskýEnglish

Natur-Pack

natur-pack

Úvod

ODVOZ ODPADU

 • Komunál
  05. OKT 2023
  Štvrtok
 • Plasty
  02. OKT 2023
  Pondelok
 • Papier
  20. OKT 2023
  Piatok
 • Sklo
  28. NOV 2023
  Utorok
MALÉ OZOROVCE Počasie

ÚRADNÁ TABUĽA

OBEC Malé Ozorovce

Priama správa o dedine je v listine Jágerskej kapituly z roku 1324. V listine ju zapísali ešte pod základným názvom, ku ktorému až v polovici 14. storočia pribudla rozlišujúca maďarská časť Kys, v zmysle Malé Ozorovce. Názov Ozorovce sa spomína v starých listinách ako Azar i Ozor. Z histórie obce sa dozvedáme, že od roku 1413 obec patrila Malým Azaryvcom spolu s rozsiahlym podhorským chotárom na vyše 1 700 ha. Z dočasného i trvalého názvu vyplýva, že Malé Ozorovce vznikli nepochybne pred 14. možno už pred 11. storočím.

Bohaté archeologické nálezy z obsidiánovej lokality nasvedčujú, že tu žil človek v dávnych dobách paleolitu. Na základe archeologických vykopávok sa zistilo, že práve južný Zemplín bol oddávna veľmi osídlený, pretože sa našli predmety z doby bronzovej.