• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
9

Kontakt:

Napíšte nám:

Zmluvy

Suma od: Suma do: Rok: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 17)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
02/2023 Poskytovanie právnej pomoci Odb.: Obec Malé Ozorovce
Dod.: Advokátska kancelária
360 €
11-14187 Poistenie úrazu - krátkodobé Odb.: Obec Malé Ozorovce
Dod.: Union poisťovňa a.s.
6.25 €
ZD2023/KE1000 Zber a odvoz pre biologický rozložiteľný kuchynský odpad a použité rastlinné jedle oleje a tuky Odb.: Obec Malé Ozorovce
Dod.: ESPIK Group s.r.o.
10 €
23/45/010/86 §10 - Pomoc v hmotnej núdzi Odb.: Obec Malé Ozorovce
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov
0 €
01/2023 Poskytnutie dotácie na záujmové vzdelávanie detí a mládeže Odb.: Obec Malé Ozorovce
Dod.: Mesto Sečovce
80 €
8/2023 Úhrada za sociálnu službu Odb.: Obec Malé Ozorovce
Dod.: Slovenský Červený kríž územný spolok Trebišov
319 €
ZLP-VT-2021-0374 Prevod výpočtovej techniky do vlastníctva obce Odb.: Obec Malé Ozorovce
Dod.: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
0 €
22/45/012/35 Poskytnutie pomoci v hmotnej núdzi Odb.: Obec Malé Ozorovce
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov
0 €
1/2023 Nakladanie s odpadmi Odb.: Obec Malé Ozorovce
Dod.: FÚRA s.r.o.
1.20 €
Dodatok 3/2022 Poskytovanie služieb v oblasti nakladania s odpadmi Odb.: Obec Malé Ozorovce
Dod.: FÚRA s.r.o.
140 €
Dodatok 2/2022 Zber - vývoz komunálnych odpadov Odb.: Obec Malé Ozorovce
Dod.: FÚRA s.r.o.
1.20 €
7/2022 Úprava úhrady za sociálnu službu Odb.: Obec Malé Ozorovce
Dod.: Slovenský Červený kríž územný spolok Trebišov
327 €
CO - 39/2022 - TV Výpožička materiálu civilnej ochrany Odb.: Obec Malé Ozorovce
Dod.: Okresný úrad Trebišov
0 €
14/O/2022 Audit účtovnej závierky Odb.: Obec Malé Ozorovce
Dod.: UCTOAUDIT s.r.o., licencia UDVA č. 376
720 €
9933930546 Verejná telefónna služba + internet Odb.: Obec Malé Ozorovce
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
30.59 €
001-2022 Dodávka a montáž kamerových systémov na zabezpečenie verejných priestranstiev Odb.: Obec Malé Ozorovce
Dod.: Real Security. s.r.o.
2 327.76 €
02/04/2022 Oprava komunikácií Odb.: Obec Malé Ozorovce
Dod.: JANEKO s.r.o.
45 126.55 €
Generované portálom Uradne.sk