Názov obcehttp://www.obecmaleozorovce.sk/Fri, 15 Dec 2017 13:13:34 +0100ECHELON CMS 2.1<![CDATA[ŠTÚDIA - ODKANALIZOVANIE A ČISTENIE ODPADOVÝCH VÔD V OBCI MALÉ OZOROVCE]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---9-stdia---odkanalizovanie-a-cistenie-odpadovych-vod-v-obci-male-ozorovceWed, 12 Nov 2014 15:55:00 +0100http://www.obecmaleozorovce.sk//---9-stdia---odkanalizovanie-a-cistenie-odpadovych-vod-v-obci-male-ozorovce<![CDATA[Prehľad platieb za služby]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---14-prehlad-platieb-za-sluzbyWed, 12 Nov 2014 16:01:00 +0100http://www.obecmaleozorovce.sk//---14-prehlad-platieb-za-sluzby<![CDATA[Prieskum verejnej mienky]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---18-prieskum-verejnej-mienkyThu, 02 Jul 2015 14:22:00 +0200http://www.obecmaleozorovce.sk//---18-prieskum-verejnej-mienky<![CDATA[Program SUNRISE seminár]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---46-program-sunrise-seminarThu, 09 Jun 2016 14:03:00 +0200http://www.obecmaleozorovce.sk//---46-program-sunrise-seminar<![CDATA[Návrh rozpočtu na rok 2016]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---23-navrh-rozpoctu-na-rok-2016Wed, 11 Nov 2015 15:19:00 +0100http://www.obecmaleozorovce.sk//---23-navrh-rozpoctu-na-rok-2016<![CDATA[VZN Zásady hospodárenia s majetkom obce Malé Ozorovce]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---29-vzn-zasady-hospodarenia-s-majetkom-obce-male-ozorovceThu, 17 Dec 2015 08:22:00 +0100http://www.obecmaleozorovce.sk//---29-vzn-zasady-hospodarenia-s-majetkom-obce-male-ozorovce<![CDATA[Rokovací poriadok]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---31-rokovaci-poriadokThu, 21 Jan 2016 09:12:00 +0100http://www.obecmaleozorovce.sk//---31-rokovaci-poriadok<![CDATA[Harmonogram zberu komunálneho odpadu na rok 2016]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---32-harmonogram-zberu-komunalneho-odpadu-na-rok-2016Thu, 21 Jan 2016 10:21:00 +0100http://www.obecmaleozorovce.sk//---32-harmonogram-zberu-komunalneho-odpadu-na-rok-2016<![CDATA[OZOROVSKÉ LISTY]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---11-ozorovske-listyWed, 12 Nov 2014 15:59:00 +0100http://www.obecmaleozorovce.sk//---11-ozorovske-listy<![CDATA[Návrh výmeny pozemkov]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---45-navrh-vymeny-pozemkovWed, 08 Jun 2016 09:08:00 +0200http://www.obecmaleozorovce.sk//---45-navrh-vymeny-pozemkov<![CDATA[UDRŽATELNÝ ROZVOJ - CHOV VČIEL A VÝROBA ÚĽOV]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---48-udrzatelny-rozvoj---chov-vciel-a-vyroba-lovThu, 09 Jun 2016 14:18:00 +0200http://www.obecmaleozorovce.sk//---48-udrzatelny-rozvoj---chov-vciel-a-vyroba-lov<![CDATA[Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na roky 2016-2022]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---52-program-hospodarskeho-a-socialneho-rozvoja-kosickeho-samospravneho-kraja-na-roky-2016-2022Mon, 05 Sep 2016 09:26:00 +0200http://www.obecmaleozorovce.sk//---52-program-hospodarskeho-a-socialneho-rozvoja-kosickeho-samospravneho-kraja-na-roky-2016-2022<![CDATA[Vystúpenie starostu Mgr. Milana Doláka, LL.M na seminári o udržateľnom rozvoji.]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---62-vystupenie-starostu-mgr-milana-dolaka-llm-na-seminari-o-udrzatelnom-rozvojiMon, 21 Nov 2016 14:07:00 +0100http://www.obecmaleozorovce.sk//---62-vystupenie-starostu-mgr-milana-dolaka-llm-na-seminari-o-udrzatelnom-rozvoji<![CDATA[Popis celého systému nakladania s komunálnymi odpadmi vrátanie triedeného zberu]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---54-popis-celeho-systemu-nakladania-s-komunalnymi-odpadmi-vratanie-triedeneho-zberuMon, 12 Sep 2016 09:26:00 +0200http://www.obecmaleozorovce.sk//---54-popis-celeho-systemu-nakladania-s-komunalnymi-odpadmi-vratanie-triedeneho-zberu<![CDATA[Projekty realizované 2011- 2016]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---37-projekty-realizovane-2011---2016Thu, 17 Mar 2016 15:26:00 +0100http://www.obecmaleozorovce.sk//---37-projekty-realizovane-2011---2016<![CDATA[Rozpočty 2003-2016]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---60-rozpocty-2003-2016Mon, 21 Nov 2016 12:45:00 +0100http://www.obecmaleozorovce.sk//---60-rozpocty-2003-2016<![CDATA[Dotácia vo forme príspevku na štartovné na medzinárodne súťaže športovým zlatokopom z Malých Ozoroviec.]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---64-dotacia-vo-forme-prispevku-na-startovne-na-medzinarodne-sutaze-sportovym-zlatokopom-z-malych-ozoroviecWed, 23 Nov 2016 15:08:00 +0100http://www.obecmaleozorovce.sk//---64-dotacia-vo-forme-prispevku-na-startovne-na-medzinarodne-sutaze-sportovym-zlatokopom-z-malych-ozoroviec<![CDATA[VZN obce o nakladaní s komunálnymi odpad. a s drob. staveb.odpad na územi obce Malé Ozorovce ]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---70-vzn-obce-o-nakladani-s-komunalnymi--odpad-a-s-drob-stavebodpad-na-uzemi-obce-male-ozorovce-Thu, 12 Jan 2017 14:11:00 +0100http://www.obecmaleozorovce.sk//---70-vzn-obce-o-nakladani-s-komunalnymi--odpad-a-s-drob-stavebodpad-na-uzemi-obce-male-ozorovce-<![CDATA[Schválený rozpočet na rok 2017 ]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---65-schvaleny-rozpocet-na-rok-2017-Thu, 01 Dec 2016 15:30:00 +0100http://www.obecmaleozorovce.sk//---65-schvaleny-rozpocet-na-rok-2017-<![CDATA[Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2017]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---67-navrh-planu-kontrolnej-cinnosti-na-i-polrok-2017Thu, 08 Dec 2016 14:11:00 +0100http://www.obecmaleozorovce.sk//---67-navrh-planu-kontrolnej-cinnosti-na-i-polrok-2017<![CDATA[Harmonogram zberu komunálneho odpadu - rok 2017]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---69-harmonogram-zberu-komunalneho-odpadu---rok-2017Tue, 10 Jan 2017 07:56:00 +0100http://www.obecmaleozorovce.sk//---69-harmonogram-zberu-komunalneho-odpadu---rok-2017<![CDATA[Návrh plánu projektov na rok 2017]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---61-navrh-planu-projektov-na-rok-2017Mon, 21 Nov 2016 13:43:00 +0100http://www.obecmaleozorovce.sk//---61-navrh-planu-projektov-na-rok-2017<![CDATA[Sadzobník cien platný od 01.01.2017]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---63-sadzobnik-cien-platny-od-01012017Wed, 23 Nov 2016 15:02:00 +0100http://www.obecmaleozorovce.sk//---63-sadzobnik-cien-platny-od-01012017<![CDATA[XXI. FAŠIANGOVÝ PLES - 18.02.2017]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---68-xxi-fasiangovy-ples---18022017Tue, 03 Jan 2017 13:40:00 +0100http://www.obecmaleozorovce.sk//---68-xxi-fasiangovy-ples---18022017<![CDATA[Pozvánka na oslavu Medzinárodného dňa žien]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---71-pozvanka-na-oslavu-medzinarodneho-dna-zienMon, 06 Mar 2017 11:23:00 +0100http://www.obecmaleozorovce.sk//---71-pozvanka-na-oslavu-medzinarodneho-dna-zien<![CDATA[Deratizácia apríl - máj 2017]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---72-deratizacia-april---maj-2017Wed, 29 Mar 2017 08:38:00 +0200http://www.obecmaleozorovce.sk//---72-deratizacia-april---maj-2017<![CDATA[Ozorovské listy - apríl 2017]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---73-ozorovske-listy---april-2017Wed, 29 Mar 2017 08:46:00 +0200http://www.obecmaleozorovce.sk//---73-ozorovske-listy---april-2017<![CDATA[Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2017]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---74-ochrana-lesov-pred-poziarmi-v-roku-2017Tue, 04 Apr 2017 10:00:00 +0200http://www.obecmaleozorovce.sk//---74-ochrana-lesov-pred-poziarmi-v-roku-2017<![CDATA[Ozorovské listy - Máj 2017]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---75-ozorovske-listy---maj-2017Wed, 10 May 2017 13:01:00 +0200http://www.obecmaleozorovce.sk//---75-ozorovske-listy---maj-2017<![CDATA[Záverečný účet za rok 2016]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---76-zaverecny-ucet-za-rok-2016Fri, 02 Jun 2017 14:51:00 +0200http://www.obecmaleozorovce.sk//---76-zaverecny-ucet-za-rok-2016<![CDATA[Zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---77-zvysene-nebezpecenstvo-vzniku-poziarovTue, 01 Aug 2017 09:21:00 +0200http://www.obecmaleozorovce.sk//---77-zvysene-nebezpecenstvo-vzniku-poziarov<![CDATA[Zverejnenie elektronickej adresy]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---78-zverejnenie-elektronickej-adresyMon, 21 Aug 2017 13:48:00 +0200http://www.obecmaleozorovce.sk//---78-zverejnenie-elektronickej-adresy<![CDATA[Mesiac úcty k starším 2017-pozvánka]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---79-mesiac-ucty-k-starsim-2017-pozvankaWed, 20 Sep 2017 10:59:00 +0200http://www.obecmaleozorovce.sk//---79-mesiac-ucty-k-starsim-2017-pozvanka<![CDATA[Verejná vyhláška - september 2017]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---81-verejna-vyhlaska---september-2017Mon, 02 Oct 2017 15:16:00 +0200http://www.obecmaleozorovce.sk//---81-verejna-vyhlaska---september-2017<![CDATA[Uverejnenie výsledkov volieb poslancov Zastupiteľstva a volieb predsedu Košického samosprávneho kraja]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---82-uverejnenie-vysledkov-volieb-poslancov-zastupitelstva-a-volieb-predsedu-kosickeho-samospravneho-krajaWed, 08 Nov 2017 13:34:00 +0100http://www.obecmaleozorovce.sk//---82-uverejnenie-vysledkov-volieb-poslancov-zastupitelstva-a-volieb-predsedu-kosickeho-samospravneho-kraja<![CDATA[Návrh VZN o miestnych daniach 01/2017]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---83-navrh-vzn-o-miestnych-daniach-012017Mon, 20 Nov 2017 14:17:00 +0100http://www.obecmaleozorovce.sk//---83-navrh-vzn-o-miestnych-daniach-012017<![CDATA[Návrh rozpočtu na rok 2018 - Príjmy]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---84-navrh-rozpoctu-na-rok-2018---prijmyMon, 20 Nov 2017 15:21:00 +0100http://www.obecmaleozorovce.sk//---84-navrh-rozpoctu-na-rok-2018---prijmy<![CDATA[Návrh rozpočtu na rok 2018 - Výdavky]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---85-navrh-rozpoctu-na-rok-2018---vydavkyMon, 20 Nov 2017 15:23:00 +0100http://www.obecmaleozorovce.sk//---85-navrh-rozpoctu-na-rok-2018---vydavky