Názov obcehttp://www.obecmaleozorovce.sk/Wed, 19 Jan 2022 18:24:46 +0100ECHELON CMS 2.1<![CDATA[Rozpočty 2003-2016]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---60-rozpocty-2003-2016Mon, 21 Nov 2016 12:45:00 +0100http://www.obecmaleozorovce.sk//---60-rozpocty-2003-2016<![CDATA[VZN Zásady hospodárenia s majetkom obce Malé Ozorovce]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---29-vzn-zasady-hospodarenia-s-majetkom-obce-male-ozorovceThu, 17 Dec 2015 08:22:00 +0100http://www.obecmaleozorovce.sk//---29-vzn-zasady-hospodarenia-s-majetkom-obce-male-ozorovce<![CDATA[Rokovací poriadok]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---31-rokovaci-poriadokThu, 21 Jan 2016 09:12:00 +0100http://www.obecmaleozorovce.sk//---31-rokovaci-poriadok<![CDATA[UDRŽATELNÝ ROZVOJ - CHOV VČIEL A VÝROBA ÚĽOV]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---48-udrzatelny-rozvoj---chov-vciel-a-vyroba-lovThu, 09 Jun 2016 14:18:00 +0200http://www.obecmaleozorovce.sk//---48-udrzatelny-rozvoj---chov-vciel-a-vyroba-lov<![CDATA[OZOROVSKÉ LISTY]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---11-ozorovske-listyWed, 12 Nov 2014 15:59:00 +0100http://www.obecmaleozorovce.sk//---11-ozorovske-listy<![CDATA[Popis celého systému nakladania s komunálnymi odpadmi vrátanie triedeného zberu]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---54-popis-celeho-systemu-nakladania-s-komunalnymi-odpadmi-vratanie-triedeneho-zberuMon, 12 Sep 2016 09:26:00 +0200http://www.obecmaleozorovce.sk//---54-popis-celeho-systemu-nakladania-s-komunalnymi-odpadmi-vratanie-triedeneho-zberu<![CDATA[VZN obce o nakladaní s komunálnymi odpad. a s drob. staveb.odpad na územi obce Malé Ozorovce ]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---70-vzn-obce-o-nakladani-s-komunalnymi--odpad-a-s-drob-stavebodpad-na-uzemi-obce-male-ozorovce-Thu, 12 Jan 2017 14:11:00 +0100http://www.obecmaleozorovce.sk//---70-vzn-obce-o-nakladani-s-komunalnymi--odpad-a-s-drob-stavebodpad-na-uzemi-obce-male-ozorovce-<![CDATA[Schválený rozpočet na rok 2017 ]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---65-schvaleny-rozpocet-na-rok-2017-Thu, 01 Dec 2016 15:30:00 +0100http://www.obecmaleozorovce.sk//---65-schvaleny-rozpocet-na-rok-2017-<![CDATA[Návrh plánu projektov na rok 2017]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---61-navrh-planu-projektov-na-rok-2017Mon, 21 Nov 2016 13:43:00 +0100http://www.obecmaleozorovce.sk//---61-navrh-planu-projektov-na-rok-2017<![CDATA[Sadzobník cien platný od 01.01.2017]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---63-sadzobnik-cien-platny-od-01012017Wed, 23 Nov 2016 15:02:00 +0100http://www.obecmaleozorovce.sk//---63-sadzobnik-cien-platny-od-01012017<![CDATA[Deratizácia apríl - máj 2017]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---72-deratizacia-april---maj-2017Wed, 29 Mar 2017 08:38:00 +0200http://www.obecmaleozorovce.sk//---72-deratizacia-april---maj-2017<![CDATA[Ozorovské listy - apríl 2017]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---73-ozorovske-listy---april-2017Wed, 29 Mar 2017 08:46:00 +0200http://www.obecmaleozorovce.sk//---73-ozorovske-listy---april-2017<![CDATA[Ozorovské listy - Máj 2017]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---75-ozorovske-listy---maj-2017Wed, 10 May 2017 13:01:00 +0200http://www.obecmaleozorovce.sk//---75-ozorovske-listy---maj-2017<![CDATA[Záverečný účet za rok 2016]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---76-zaverecny-ucet-za-rok-2016Fri, 02 Jun 2017 14:51:00 +0200http://www.obecmaleozorovce.sk//---76-zaverecny-ucet-za-rok-2016<![CDATA[Zverejnenie elektronickej adresy]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---78-zverejnenie-elektronickej-adresyMon, 21 Aug 2017 13:48:00 +0200http://www.obecmaleozorovce.sk//---78-zverejnenie-elektronickej-adresy<![CDATA[Ocenenie za prípravu a organizáciu cvičenia Nový Horizont 2017]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---91-ocenenie-za-pripravu-a-organizaciu-cvicenia-novy-horizont-2017Fri, 29 Dec 2017 10:33:00 +0100http://www.obecmaleozorovce.sk//---91-ocenenie-za-pripravu-a-organizaciu-cvicenia-novy-horizont-2017<![CDATA[VZN o miestnych daniach 01/2017]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---92-vzn-o-miestnych-daniach-012017Tue, 09 Jan 2018 08:11:00 +0100http://www.obecmaleozorovce.sk//---92-vzn-o-miestnych-daniach-012017<![CDATA[Záverečný účet obce Malé Ozorovce za rok 2017]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---98-zaverecny-ucet-obce-male-ozorovce-za-rok-2017Wed, 09 May 2018 14:44:00 +0200http://www.obecmaleozorovce.sk//---98-zaverecny-ucet-obce-male-ozorovce-za-rok-2017<![CDATA[Verejná vyhláška - Rozhodnutie]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---115-verejna-vyhlaska---rozhodnutieWed, 26 Sep 2018 14:58:00 +0200http://www.obecmaleozorovce.sk//---115-verejna-vyhlaska---rozhodnutie<![CDATA[Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie miestneho zisťovania]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---118-verejna-vyhlaska---oznamenie-o-zacati-uzemneho-konania-a-nariadenie-miestneho-zistovaniaThu, 18 Oct 2018 09:19:00 +0200http://www.obecmaleozorovce.sk//---118-verejna-vyhlaska---oznamenie-o-zacati-uzemneho-konania-a-nariadenie-miestneho-zistovania<![CDATA[Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie miestneho zisťovania]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---119-verejna-vyhlaska---oznamenie-o-zacati-uzemneho-konania-a-nariadenie-miestneho-zistovaniaWed, 24 Oct 2018 15:12:00 +0200http://www.obecmaleozorovce.sk//---119-verejna-vyhlaska---oznamenie-o-zacati-uzemneho-konania-a-nariadenie-miestneho-zistovania<![CDATA[Návrh rozpočtu na rok 2019]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---125-navrh-rozpoctu-na-rok-2019Mon, 26 Nov 2018 15:30:00 +0100http://www.obecmaleozorovce.sk//---125-navrh-rozpoctu-na-rok-2019<![CDATA[Verejná vyhláška - Rozhodnutie o umiestnení stavby]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---129-verejna-vyhlaska---rozhodnutie-o-umiestneni-stavbyThu, 06 Dec 2018 08:25:00 +0100http://www.obecmaleozorovce.sk//---129-verejna-vyhlaska---rozhodnutie-o-umiestneni-stavby<![CDATA[Verejná vyhláška - Rozhodnutie o umiestnení stavby]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---130-verejna-vyhlaska---rozhodnutie-o-umiestneni-stavbyThu, 06 Dec 2018 13:48:00 +0100http://www.obecmaleozorovce.sk//---130-verejna-vyhlaska---rozhodnutie-o-umiestneni-stavby<![CDATA[Verejná vyhláška - Oznámenie o spôsobe a rozsahu vedenia a poskytovania údajov z evidencií vedených nájomcom]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---128-verejna-vyhlaska---oznamenie-o-sposobe-a-rozsahu-vedenia-a-poskytovania-udajov-z-evidencii-vedenych-najomcomWed, 05 Dec 2018 10:09:00 +0100http://www.obecmaleozorovce.sk//---128-verejna-vyhlaska---oznamenie-o-sposobe-a-rozsahu-vedenia-a-poskytovania-udajov-z-evidencii-vedenych-najomcom<![CDATA[Usmernenie k registrácií ošípaných pre mesta a obce]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---135-usmernenie-k-registracii-osipanych-pre-mesta-a-obceWed, 23 Jan 2019 08:03:00 +0100http://www.obecmaleozorovce.sk//---135-usmernenie-k-registracii-osipanych-pre-mesta-a-obce<![CDATA[Výsledky komunálnych volieb 2018]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---120-vysledky-komunalnych-volieb-2018Tue, 13 Nov 2018 08:49:00 +0100http://www.obecmaleozorovce.sk//---120-vysledky-komunalnych-volieb-2018<![CDATA[Plán rozvoja obce Malé Ozorovce 2016 - 2022]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---136-plan-rozvoja-obce-male-ozorovce-2016---2022Fri, 25 Jan 2019 11:35:00 +0100http://www.obecmaleozorovce.sk//---136-plan-rozvoja-obce-male-ozorovce-2016---2022<![CDATA[Prieskum verejnej mienky obce Malé Ozorovce]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---18-prieskum-verejnej-mienky-obce-male-ozorovceThu, 02 Jul 2015 14:22:00 +0200http://www.obecmaleozorovce.sk//---18-prieskum-verejnej-mienky-obce-male-ozorovce<![CDATA[Spotreba energií za rok 2011 až 2018]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---141-spotreba-energii-za-rok-2011-az-2018Tue, 29 Jan 2019 14:55:00 +0100http://www.obecmaleozorovce.sk//---141-spotreba-energii-za-rok-2011-az-2018<![CDATA[Nakladanie s odpadovými vodami - rok 2018]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---139-nakladanie-s-odpadovymi-vodami---rok-2018Fri, 25 Jan 2019 13:51:00 +0100http://www.obecmaleozorovce.sk//---139-nakladanie-s-odpadovymi-vodami---rok-2018<![CDATA[ŠTÚDIA - ODKANALIZOVANIE A ČISTENIE ODPADOVÝCH VÔD V OBCI MALÉ OZOROVCE - ŠTÚDIA OKTÓBER 2011]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---9-stdia---odkanalizovanie-a-cistenie-odpadovych-vod-v-obci-male-ozorovce---stdia-oktober-2011Wed, 12 Nov 2014 15:55:00 +0100http://www.obecmaleozorovce.sk//---9-stdia---odkanalizovanie-a-cistenie-odpadovych-vod-v-obci-male-ozorovce---stdia-oktober-2011<![CDATA[Realizované projekty 2011 - 2018]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---146-realizovane-projekty-2011---2018Wed, 30 Jan 2019 15:14:00 +0100http://www.obecmaleozorovce.sk//---146-realizovane-projekty-2011---2018<![CDATA[Zber použitých jedlých olejov a tukov]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---160-zber-pouzitych-jedlych-olejov-a-tukovMon, 04 Mar 2019 10:40:00 +0100http://www.obecmaleozorovce.sk//---160-zber-pouzitych-jedlych-olejov-a-tukov<![CDATA[Spoločnosť H+EKO, spol. s.r.o. uskutoční v obci zvoz nefunkčných elektrospotrebičov - 07.03.2019 o 10:30 hod.]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---161-spolocnost-heko-spol-sro-uskutocni-v-obci-zvoz-nefunkcnych-elektrospotrebicov---07032019-o-1030-hodMon, 04 Mar 2019 10:43:00 +0100http://www.obecmaleozorovce.sk//---161-spolocnost-heko-spol-sro-uskutocni-v-obci-zvoz-nefunkcnych-elektrospotrebicov---07032019-o-1030-hod<![CDATA[Pozvánka na oslavu Medzinárodného dňa žien - 10. marec 2019 o 15:00 hod.]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---162-pozvanka-na-oslavu-medzinarodneho-dna-zien---10-marec-2019-o-1500-hodMon, 04 Mar 2019 10:51:00 +0100http://www.obecmaleozorovce.sk//---162-pozvanka-na-oslavu-medzinarodneho-dna-zien---10-marec-2019-o-1500-hod<![CDATA[Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2019 - informácia pre verejnosť]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---163-ochrana-lesov-pred-poziarmi-v-roku-2019---informacia-pre-verejnostMon, 18 Mar 2019 10:47:00 +0100http://www.obecmaleozorovce.sk//---163-ochrana-lesov-pred-poziarmi-v-roku-2019---informacia-pre-verejnost<![CDATA[Výsledky volieb prezidenta SR konaných dňa 16.3.2019 v obci Malé Ozorovce]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---164-vysledky-volieb-prezidenta-sr-konanych-dna-1632019-v-obci-male-ozorovceTue, 19 Mar 2019 10:53:00 +0100http://www.obecmaleozorovce.sk//---164-vysledky-volieb-prezidenta-sr-konanych-dna-1632019-v-obci-male-ozorovce<![CDATA[Výsledky volieb prezidenta SR konaných dňa 30.3.2019 v obci Malé Ozorovce]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---166-vysledky-volieb-prezidenta-sr-konanych-dna-3032019-v-obci-male-ozorovceTue, 02 Apr 2019 14:23:00 +0200http://www.obecmaleozorovce.sk//---166-vysledky-volieb-prezidenta-sr-konanych-dna-3032019-v-obci-male-ozorovce<![CDATA[Pozvánka na zasadnutie OZ, ktoré sa uskutoční dňa 06.05.2019 o 18:00 hod.]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---168-pozvanka-na-zasadnutie-oz-ktore-sa-uskutocni-dna-06052019-o-1800-hodFri, 03 May 2019 10:10:00 +0200http://www.obecmaleozorovce.sk//---168-pozvanka-na-zasadnutie-oz-ktore-sa-uskutocni-dna-06052019-o-1800-hod<![CDATA[Záverečný účet obce Malé Ozorovce za rok 2018]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---170-zaverecny-ucet-obce-male-ozorovce-za-rok-2018Tue, 21 May 2019 14:19:00 +0200http://www.obecmaleozorovce.sk//---170-zaverecny-ucet-obce-male-ozorovce-za-rok-2018<![CDATA[Pozvánka na oslavy MDD a Rusadľovské stavanie mája]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---172-pozvanka-na-oslavy-mdd-a-rusadlovske-stavanie-majaTue, 28 May 2019 13:50:00 +0200http://www.obecmaleozorovce.sk//---172-pozvanka-na-oslavy-mdd-a-rusadlovske-stavanie-maja<![CDATA[Výročná správa obce Malé Ozorovce]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---173-vyrocna-sprava-obce-male-ozorovceMon, 10 Jun 2019 15:33:00 +0200http://www.obecmaleozorovce.sk//---173-vyrocna-sprava-obce-male-ozorovce<![CDATA[Správa nezávislého audítora]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---174-sprava-nezavisleho-auditoraTue, 25 Jun 2019 09:49:00 +0200http://www.obecmaleozorovce.sk//---174-sprava-nezavisleho-auditora<![CDATA[Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---176-plan-udrzatelnej-mobility-kosickeho-samospravneho-krajaWed, 26 Jun 2019 12:49:00 +0200http://www.obecmaleozorovce.sk//---176-plan-udrzatelnej-mobility-kosickeho-samospravneho-kraja<![CDATA[Pozvánka na zasadnutie OZ, ktoré sa uskutoční dňa 12.07.2019 o 18:45 hod.]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---177-pozvanka-na-zasadnutie-oz-ktore-sa-uskutocni-dna-12072019-o-1845-hodMon, 08 Jul 2019 11:40:00 +0200http://www.obecmaleozorovce.sk//---177-pozvanka-na-zasadnutie-oz-ktore-sa-uskutocni-dna-12072019-o-1845-hod<![CDATA[Vakcinácia psov a mačiek, dňa 13.07.2019 od 7:30 hod. - 9:30 hod. na parkovisku pri KD]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---178-vakcinacia-psov-a-maciek-dna-13072019-od-730-hod---930-hod-na-parkovisku-pri-kdWed, 10 Jul 2019 10:17:00 +0200http://www.obecmaleozorovce.sk//---178-vakcinacia-psov-a-maciek-dna-13072019-od-730-hod---930-hod-na-parkovisku-pri-kd<![CDATA[Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---184-volby-do-narodnej-rady-slovenskej-republiky-2020Thu, 07 Nov 2019 09:18:00 +0100http://www.obecmaleozorovce.sk//---184-volby-do-narodnej-rady-slovenskej-republiky-2020<![CDATA[Verejná vyhláška ]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---185-verejna-vyhlaska-Mon, 25 Nov 2019 14:24:00 +0100http://www.obecmaleozorovce.sk//---185-verejna-vyhlaska-<![CDATA[Návrh VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 01/2019]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---186-navrh-vzn-o-miestnych-daniach-a-o-miestnom-poplatku-za-komunalne-odpady-a-drobne-stavebne-odpady-c-012019Thu, 28 Nov 2019 12:52:00 +0100http://www.obecmaleozorovce.sk//---186-navrh-vzn-o-miestnych-daniach-a-o-miestnom-poplatku-za-komunalne-odpady-a-drobne-stavebne-odpady-c-012019<![CDATA[Návrh rozpočtu na rok 2020]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---187-navrh-rozpoctu-na-rok-2020Mon, 02 Dec 2019 10:19:00 +0100http://www.obecmaleozorovce.sk//---187-navrh-rozpoctu-na-rok-2020<![CDATA[Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 16.12.2019 o 16:00 hod. ]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---188-pozvanka-na-zasadnutie-obecneho-zastupitelstva-ktore-sa-uskutocni-dna-16122019-o-1600-hod-Fri, 06 Dec 2019 11:45:00 +0100http://www.obecmaleozorovce.sk//---188-pozvanka-na-zasadnutie-obecneho-zastupitelstva-ktore-sa-uskutocni-dna-16122019-o-1600-hod-<![CDATA[VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 1/2019]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---190-vzn-o-miestnych-daniach-a-o-miestnom-poplatku-za-komunalne-odpady-a-drobne-stavebne-odpady-12019Tue, 17 Dec 2019 14:27:00 +0100http://www.obecmaleozorovce.sk//---190-vzn-o-miestnych-daniach-a-o-miestnom-poplatku-za-komunalne-odpady-a-drobne-stavebne-odpady-12019<![CDATA[Verejné obstarávanie - Vybudovanie spoločensko - kultúrnej oddychovej zóny]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---192-verejne-obstaravanie---vybudovanie-spolocensko---kulturnej-oddychovej-zonyMon, 30 Dec 2019 13:43:00 +0100http://www.obecmaleozorovce.sk//---192-verejne-obstaravanie---vybudovanie-spolocensko---kulturnej-oddychovej-zony<![CDATA[Verejné obstarávanie - "Oprava multifunkčného ihriska"]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---199-verejne-obstaravanie---oprava-multifunkcneho-ihriskaFri, 17 Jan 2020 14:27:00 +0100http://www.obecmaleozorovce.sk//---199-verejne-obstaravanie---oprava-multifunkcneho-ihriska<![CDATA[Vyhlásenie mimoriadnej situácie pre územie Košického kraja]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---202-vyhlasenie-mimoriadnej-situacie-pre-uzemie-kosickeho-krajaMon, 27 Jan 2020 09:50:00 +0100http://www.obecmaleozorovce.sk//---202-vyhlasenie-mimoriadnej-situacie-pre-uzemie-kosickeho-kraja<![CDATA[Výsledky volieb do Národnej rady SR konaných dňa 29.02.2020 v obci Malé Ozorovce]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---211-vysledky-volieb-do-narodnej-rady-sr-konanych-dna-29022020-v-obci-male-ozorovceMon, 02 Mar 2020 13:51:00 +0100http://www.obecmaleozorovce.sk//---211-vysledky-volieb-do-narodnej-rady-sr-konanych-dna-29022020-v-obci-male-ozorovce<![CDATA[Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2020]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---216-ochrana-lesov-pred-poziarmi-v-roku-2020Fri, 13 Mar 2020 09:30:00 +0100http://www.obecmaleozorovce.sk//---216-ochrana-lesov-pred-poziarmi-v-roku-2020<![CDATA[Oznam pre obyvateľov obce]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---218-oznam-pre-obyvatelov-obceWed, 18 Mar 2020 14:05:00 +0100http://www.obecmaleozorovce.sk//---218-oznam-pre-obyvatelov-obce<![CDATA[Preventívna celoplošná jarná regulácia škodcov na území miest a obcí okresu Trebišov]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---226-preventivna-celoplosna-jarna-regulacia-skodcov-na-uzemi-miest-a-obci-okresu-trebisovTue, 07 Apr 2020 14:58:00 +0200http://www.obecmaleozorovce.sk//---226-preventivna-celoplosna-jarna-regulacia-skodcov-na-uzemi-miest-a-obci-okresu-trebisov<![CDATA[Usmernenie hlavného hygienika SR k vysluhovaniu sviatosti zmierenia v individuálnych prípadoch]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---227-usmernenie-hlavneho-hygienika-sr-k-vysluhovaniu-sviatosti-zmierenia-v-individualnych-pripadochThu, 09 Apr 2020 10:21:00 +0200http://www.obecmaleozorovce.sk//---227-usmernenie-hlavneho-hygienika-sr-k-vysluhovaniu-sviatosti-zmierenia-v-individualnych-pripadoch<![CDATA[Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 20.04.2020 o 17:00 hod. v kultúrnom dome v Malých Ozorovciach.]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---228-pozvanka-na-zasadnutie-obecneho-zastupitelstva-ktore-sa-uskutocni-dna-20042020-o-1700-hod-v-kulturnom-dome-v-malych-ozorovciachWed, 15 Apr 2020 09:04:00 +0200http://www.obecmaleozorovce.sk//---228-pozvanka-na-zasadnutie-obecneho-zastupitelstva-ktore-sa-uskutocni-dna-20042020-o-1700-hod-v-kulturnom-dome-v-malych-ozorovciach<![CDATA[Pozvánka na zasadnutie OZ, ktoré sa uskutoční dňa 30.04.2020 o 17:00 hod. v kultúrnom dome v Malých Ozorovciach]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---239-pozvanka-na-zasadnutie-oz-ktore-sa-uskutocni-dna-30042020-o-1700-hod-v-kulturnom-dome-v-malych-ozorovciachTue, 28 Apr 2020 14:34:00 +0200http://www.obecmaleozorovce.sk//---239-pozvanka-na-zasadnutie-oz-ktore-sa-uskutocni-dna-30042020-o-1700-hod-v-kulturnom-dome-v-malych-ozorovciach<![CDATA[Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Košického kraja na roky 2021- 2027]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---244-plan-rozvoja-verejnych-vodovodov-a-verejnych-kanalizacii-pre-uzemie-kosickeho-kraja-na-roky-2021--2027Thu, 21 May 2020 13:42:00 +0200http://www.obecmaleozorovce.sk//---244-plan-rozvoja-verejnych-vodovodov-a-verejnych-kanalizacii-pre-uzemie-kosickeho-kraja-na-roky-2021--2027<![CDATA[Výška poplatkov za jednotlivé cintorínske úkony]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---256-vyska-poplatkov-za-jednotlive-cintorinske-ukonyFri, 25 Sep 2020 11:39:00 +0200http://www.obecmaleozorovce.sk//---256-vyska-poplatkov-za-jednotlive-cintorinske-ukony<![CDATA[KORONAVÍRUS COVID-19 - OPATRENIA]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---215-koronavirus--covid-19-----opatreniaTue, 10 Mar 2020 15:19:00 +0100http://www.obecmaleozorovce.sk//---215-koronavirus--covid-19-----opatrenia<![CDATA[Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---247-odvolanie-casu-zvyseneho-nebezpecenstva-vzniku-poziarovTue, 02 Jun 2020 10:15:00 +0200http://www.obecmaleozorovce.sk//---247-odvolanie-casu-zvyseneho-nebezpecenstva-vzniku-poziarov<![CDATA[Rokovací poriadok 2020]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---250-rokovaci-poriadok-2020Thu, 02 Jul 2020 15:14:00 +0200http://www.obecmaleozorovce.sk//---250-rokovaci-poriadok-2020<![CDATA[Záverečný účet obce Malé Ozorovce za rok 2019]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---248-zaverecny-ucet-obce-male-ozorovce-za-rok-2019Fri, 12 Jun 2020 07:58:00 +0200http://www.obecmaleozorovce.sk//---248-zaverecny-ucet-obce-male-ozorovce-za-rok-2019<![CDATA[Postup občana pri návrate zo zahraničia]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---249-postup-obcana-pri-navrate-zo-zahraniciaFri, 19 Jun 2020 09:18:00 +0200http://www.obecmaleozorovce.sk//---249-postup-obcana-pri-navrate-zo-zahranicia<![CDATA[Zabezpečenie ochrany pred požiarmi počas zberu tohtoročnej úrody - usmernenie]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---251-zabezpecenie-ochrany-pred-poziarmi-pocas-zberu-tohtorocnej-urody---usmernenieMon, 06 Jul 2020 08:34:00 +0200http://www.obecmaleozorovce.sk//---251-zabezpecenie-ochrany-pred-poziarmi-pocas-zberu-tohtorocnej-urody---usmernenie<![CDATA[Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 30.07.2020 o 18:00 hod. na obecnom úrade v Malých Ozorovciach]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---252-pozvanka-na-zasadnutie-obecneho-zastupitelstva-ktore-sa-uskutocni-dna-30072020-o-1800-hod-na-obecnom-urade-v-malych-ozorovciachMon, 27 Jul 2020 11:12:00 +0200http://www.obecmaleozorovce.sk//---252-pozvanka-na-zasadnutie-obecneho-zastupitelstva-ktore-sa-uskutocni-dna-30072020-o-1800-hod-na-obecnom-urade-v-malych-ozorovciach<![CDATA[Sčítanie obyvateľov, domov a bytov]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---253-scitanie-obyvatelov-domov-a-bytovTue, 11 Aug 2020 14:57:00 +0200http://www.obecmaleozorovce.sk//---253-scitanie-obyvatelov-domov-a-bytov<![CDATA[Pozvánka na zasadnutie OZ, ktoré sa uskutoční dňa 20.08.2020 0 18:00 hod. na obecnom úrade v Malých Ozorovciach]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---254-pozvanka-na-zasadnutie-oz-ktore-sa-uskutocni-dna-20082020-0-1800-hod-na-obecnom-urade-v-malych-ozorovciachThu, 13 Aug 2020 14:16:00 +0200http://www.obecmaleozorovce.sk//---254-pozvanka-na-zasadnutie-oz-ktore-sa-uskutocni-dna-20082020-0-1800-hod-na-obecnom-urade-v-malych-ozorovciach<![CDATA[ODPORÚČANIE - Regionálna veterinárna a potravinová správa v Trebišove]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---255-odporcanie---regionalna-veterinarna-a-potravinova-sprava-v-trebisoveTue, 18 Aug 2020 10:29:00 +0200http://www.obecmaleozorovce.sk//---255-odporcanie---regionalna-veterinarna-a-potravinova-sprava-v-trebisove<![CDATA[COVID-19 - Opatrenia s účinnosťou od 1. októbra 2020]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---257-covid-19---opatrenia-s-ucinnostou-od-1-oktobra-2020Wed, 30 Sep 2020 14:07:00 +0200http://www.obecmaleozorovce.sk//---257-covid-19---opatrenia-s-ucinnostou-od-1-oktobra-2020<![CDATA[Regionálna veterinárna a potravinová správa Trebišov - OPATRENIA]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---261-regionalna-veterinarna-a-potravinova-sprava-trebisov---opatreniaFri, 02 Oct 2020 12:31:00 +0200http://www.obecmaleozorovce.sk//---261-regionalna-veterinarna-a-potravinova-sprava-trebisov---opatrenia<![CDATA[Voda na hasenie požiarov, zdroje vody, podmienky na ich zriadenie, prevádzkovanie a poznatky zo zásahovej činnosti]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---264-voda-na-hasenie-poziarov-zdroje-vody-podmienky-na-ich-zriadenie-prevadzkovanie-a-poznatky-zo-zasahovej-cinnostiTue, 13 Oct 2020 12:03:00 +0200http://www.obecmaleozorovce.sk//---264-voda-na-hasenie-poziarov-zdroje-vody-podmienky-na-ich-zriadenie-prevadzkovanie-a-poznatky-zo-zasahovej-cinnosti<![CDATA[Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja do roku 2030, s výhľadom do roku 2050 - oznámenie o strategickom dokumente]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---263-nizkouhlikova-strategia-organizacii-v-zriadovatelskej-posobnosti-kosickeho-samospravneho-kraja-do-roku-2030-s-vyhladom-do-roku-2050---oznamenie-o-strategickom-dokumenteTue, 13 Oct 2020 09:37:00 +0200http://www.obecmaleozorovce.sk//---263-nizkouhlikova-strategia-organizacii-v-zriadovatelskej-posobnosti-kosickeho-samospravneho-kraja-do-roku-2030-s-vyhladom-do-roku-2050---oznamenie-o-strategickom-dokumente<![CDATA[Opatrenie ÚVZ SR č.: OLP/8326/2020 s účinnosťou od 15. októbra 2020]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---265-opatrenie-vz-sr-c-olp83262020-s-ucinnostou-od-15-oktobra-2020Fri, 16 Oct 2020 10:34:00 +0200http://www.obecmaleozorovce.sk//---265-opatrenie-vz-sr-c-olp83262020-s-ucinnostou-od-15-oktobra-2020<![CDATA[Seniori a ochorenie COVID-19]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---266-seniori-a-ochorenie-covid-19Fri, 23 Oct 2020 08:07:00 +0200http://www.obecmaleozorovce.sk//---266-seniori-a-ochorenie-covid-19<![CDATA[Celoplošné testovanie v Obci Malé Ozorovce, dňa 31.10.2020]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---267-celoplosne-testovanie-v-obci-male-ozorovce-dna-31102020Thu, 29 Oct 2020 10:34:00 +0100http://www.obecmaleozorovce.sk//---267-celoplosne-testovanie-v-obci-male-ozorovce-dna-31102020<![CDATA[Vestník vlády Slovenskej republiky]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---268-vestnik-vlady-slovenskej-republikyTue, 03 Nov 2020 09:13:00 +0100http://www.obecmaleozorovce.sk//---268-vestnik-vlady-slovenskej-republiky<![CDATA[Testovanie v Trebišove od 09.11.2020]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---271-testovanie-v-trebisove-od-09112020Tue, 10 Nov 2020 14:09:00 +0100http://www.obecmaleozorovce.sk//---271-testovanie-v-trebisove-od-09112020<![CDATA[Vývoz veľkoobjemového odpadu-Na parkovisku pred KD je pristavený veľkoobjemový kontajner do ktorého môžete nosiť starý nábytok, koberce, okna bez skla, dvere, zárubne, vane, umývadla, WC misy a pod. Kontajner bude pristavený do 20.11.2020.]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---273-vyvoz-velkoobjemoveho-odpadu-na-parkovisku-pred-kd-je-pristaveny-velkoobjemovy-kontajner-do-ktoreho-mozete-nosit-stary-nabytok-koberce-okna-bez-skla-dvere-zarubne-vane-umyvadla-wc-misy-a-pod-kontajner-bude-pristaveny-do-20112020Thu, 12 Nov 2020 14:03:00 +0100http://www.obecmaleozorovce.sk//---273-vyvoz-velkoobjemoveho-odpadu-na-parkovisku-pred-kd-je-pristaveny-velkoobjemovy-kontajner-do-ktoreho-mozete-nosit-stary-nabytok-koberce-okna-bez-skla-dvere-zarubne-vane-umyvadla-wc-misy-a-pod-kontajner-bude-pristaveny-do-20112020<![CDATA[Sadzobník cien na rok 2021]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---280-sadzobnik-cien-na-rok-2021Mon, 14 Dec 2020 09:04:00 +0100http://www.obecmaleozorovce.sk//---280-sadzobnik-cien-na-rok-2021<![CDATA[Verejná vyhláška- Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie miestneho zisťovania]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---276-verejna-vyhlaska--oznamenie-o-zacati-uzemneho-konania-a-nariadenie-miestneho-zistovaniaWed, 09 Dec 2020 15:10:00 +0100http://www.obecmaleozorovce.sk//---276-verejna-vyhlaska--oznamenie-o-zacati-uzemneho-konania-a-nariadenie-miestneho-zistovania<![CDATA[Návrh VZN č.1/2020 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---275-navrh-vzn-c12020-o-miestnych-daniach-a-o-miestnom-poplatku-za-komunalne-odpadyWed, 25 Nov 2020 19:45:00 +0100http://www.obecmaleozorovce.sk//---275-navrh-vzn-c12020-o-miestnych-daniach-a-o-miestnom-poplatku-za-komunalne-odpady<![CDATA[Regionálna veterinárna a potravinová správa Trebišov ruší platnosť opatrení na tlmenie afrického moru ošípaných]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---278-regionalna-veterinarna-a-potravinova-sprava-trebisov-rusi-platnost-opatreni-na-tlmenie-africkeho-moru-osipanychThu, 10 Dec 2020 15:02:00 +0100http://www.obecmaleozorovce.sk//---278-regionalna-veterinarna-a-potravinova-sprava-trebisov-rusi-platnost-opatreni-na-tlmenie-africkeho-moru-osipanych<![CDATA[Pozvánka na zasadnutie OZ, ktoré sa uskutoční dňa 15.12.2020 0 16:00 hod. na obecnom úrade v Malých Ozorovciach]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---277-pozvanka-na-zasadnutie-oz-ktore-sa-uskutocni-dna-15122020-0-1600-hod-na-obecnom-urade-v-malych-ozorovciachThu, 10 Dec 2020 13:29:00 +0100http://www.obecmaleozorovce.sk//---277-pozvanka-na-zasadnutie-oz-ktore-sa-uskutocni-dna-15122020-0-1600-hod-na-obecnom-urade-v-malych-ozorovciach<![CDATA[Návrh rozpočtu na rok 2021]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---279-navrh-rozpoctu-na-rok-2021Mon, 14 Dec 2020 08:56:00 +0100http://www.obecmaleozorovce.sk//---279-navrh-rozpoctu-na-rok-2021<![CDATA[Protipandemické opatrenia počas vianočných sviatkov]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---281-protipandemicke-opatrenia-pocas-vianocnych-sviatkovThu, 17 Dec 2020 09:40:00 +0100http://www.obecmaleozorovce.sk//---281-protipandemicke-opatrenia-pocas-vianocnych-sviatkov<![CDATA[Otvorený list hlavného hygienika obyvateľom SR pred vianočnými sviatkami]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---286-otvoreny-list-hlavneho-hygienika-obyvatelom-sr-pred-vianocnymi-sviatkamiTue, 22 Dec 2020 08:17:00 +0100http://www.obecmaleozorovce.sk//---286-otvoreny-list-hlavneho-hygienika-obyvatelom-sr-pred-vianocnymi-sviatkami<![CDATA[Sadzobník cien za služby poskytované Obcou Malé Ozorovce platný na rok 2021]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---287-sadzobnik-cien-za-sluzby-poskytovane-obcou-male-ozorovce-platny-na-rok-2021Mon, 28 Dec 2020 12:01:00 +0100http://www.obecmaleozorovce.sk//---287-sadzobnik-cien-za-sluzby-poskytovane-obcou-male-ozorovce-platny-na-rok-2021<![CDATA[Harmonogram zberu komunálneho odpadu na rok 2021]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---290-harmonogram-zberu--komunalneho-odpadu-na-rok-2021Mon, 28 Dec 2020 08:50:00 +0100http://www.obecmaleozorovce.sk//---290-harmonogram-zberu--komunalneho-odpadu-na-rok-2021<![CDATA[Vyhláška RÚVZ so sídlom v Trebišove, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre okres Trebišov]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---289-vyhlaska-rvz-so-sidlom-v-trebisove-ktorou-sa-nariaduju-opatrenia-pri-ohrozeni-verejneho-zdravia-pre-okres-trebisovMon, 04 Jan 2021 10:33:00 +0100http://www.obecmaleozorovce.sk//---289-vyhlaska-rvz-so-sidlom-v-trebisove-ktorou-sa-nariaduju-opatrenia-pri-ohrozeni-verejneho-zdravia-pre-okres-trebisov<![CDATA[Prívod vody z areálu VDJ Sečovce - Habeš do VDJ Malé Ozorovce - Verejná vyhláška - R o z h o d n u t i e]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---291-privod-vody-z-arealu-vdj-secovce---habes-do-vdj-male-ozorovce-----verejna-vyhlaska------r-o-z-h-o-d-n-u-t-i-eFri, 08 Jan 2021 10:29:00 +0100http://www.obecmaleozorovce.sk//---291-privod-vody-z-arealu-vdj-secovce---habes-do-vdj-male-ozorovce-----verejna-vyhlaska------r-o-z-h-o-d-n-u-t-i-e<![CDATA[OZNAM- elektronické objednávanie na MOM antigénové testovanie z dôvodu zabezpečenia väčšieho komfortu a plynulosti odberov ]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---292-oznam--elektronicke-objednavanie-na-mom-antigenove-testovanie-z-dovodu-zabezpecenia-vacsieho-komfortu-a-plynulosti-odberov-Mon, 11 Jan 2021 13:59:00 +0100http://www.obecmaleozorovce.sk//---292-oznam--elektronicke-objednavanie-na-mom-antigenove-testovanie-z-dovodu-zabezpecenia-vacsieho-komfortu-a-plynulosti-odberov-<![CDATA[Sčítanie obyvateľov domov a bytov 2021]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---294-scitanie-obyvatelov-domov-a-bytov-2021Thu, 14 Jan 2021 11:24:00 +0100http://www.obecmaleozorovce.sk//---294-scitanie-obyvatelov-domov-a-bytov-2021<![CDATA[Celoplošné testovanie v Obci Malé Ozorovce dňa 23.01.2021]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---295-celoplosne-testovanie-v-obci-male-ozorovce-dna-23012021Tue, 19 Jan 2021 15:11:00 +0100http://www.obecmaleozorovce.sk//---295-celoplosne-testovanie-v-obci-male-ozorovce-dna-23012021<![CDATA[COVID19 - Testovanie v Obci Malé Ozorovce sa uskutoční v sobotu 30.01.2021]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---296-covid19---testovanie-v-obci-male-ozorovce-sa-uskutocni-v-sobotu-30012021Wed, 27 Jan 2021 12:58:00 +0100http://www.obecmaleozorovce.sk//---296-covid19---testovanie-v-obci-male-ozorovce-sa-uskutocni-v-sobotu-30012021<![CDATA[COVID19 - Testovanie v Obci Malé Ozorovce sa uskutoční v sobotu 06.02.2021]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---298-covid19---testovanie-v-obci-male-ozorovce-sa-uskutocni-v-sobotu-06022021Thu, 04 Feb 2021 13:11:00 +0100http://www.obecmaleozorovce.sk//---298-covid19---testovanie-v-obci-male-ozorovce-sa-uskutocni-v-sobotu-06022021<![CDATA[Výsledky testovania v našej obci]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---297-vysledky-testovania-v-nasej-obciMon, 01 Feb 2021 11:04:00 +0100http://www.obecmaleozorovce.sk//---297-vysledky-testovania-v-nasej-obci<![CDATA[Sčítanie obyvateľov začne už 15.02.2021]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---301-scitanie-obyvatelov-zacne-uz-15022021Mon, 08 Feb 2021 14:45:00 +0100http://www.obecmaleozorovce.sk//---301-scitanie-obyvatelov-zacne-uz-15022021<![CDATA[Testovanie v Obci Malé Ozorovce sa uskutoční v sobotu 13.02.2021]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---302-testovanie-v-obci-male-ozorovce-sa-uskutocni-v-sobotu-13022021Wed, 10 Feb 2021 08:22:00 +0100http://www.obecmaleozorovce.sk//---302-testovanie-v-obci-male-ozorovce-sa-uskutocni-v-sobotu-13022021<![CDATA[VZN Košického samosprávneho kraja č. 14/2021 z 19.2.2021]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---303-vzn-kosickeho-samospravneho-kraja-c-142021-z-1922021Tue, 09 Mar 2021 10:01:00 +0100http://www.obecmaleozorovce.sk//---303-vzn-kosickeho-samospravneho-kraja-c-142021-z-1922021<![CDATA[Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---304-vyzva-pre-vlastnikov-lesnych-pozemkovTue, 09 Mar 2021 10:47:00 +0100http://www.obecmaleozorovce.sk//---304-vyzva-pre-vlastnikov-lesnych-pozemkov<![CDATA[Preventívne opatrenie na ochranu seniorov pred podvodnými konaniami v súvislosti so sčítaním obyvateľov 2021 a ochranu pred podvodmi s súvislosti s ochorením COVID 19]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---305-preventivne-opatrenie-na-ochranu-seniorov-pred-podvodnymi-konaniami-v-suvislosti-so-scitanim-obyvatelov-2021-a-ochranu-pred-podvodmi-s-suvislosti-s-ochorenim-covid-19Tue, 09 Mar 2021 14:09:00 +0100http://www.obecmaleozorovce.sk//---305-preventivne-opatrenie-na-ochranu-seniorov-pred-podvodnymi-konaniami-v-suvislosti-so-scitanim-obyvatelov-2021-a-ochranu-pred-podvodmi-s-suvislosti-s-ochorenim-covid-19<![CDATA[Pravidlá COVID- 19 platné od 3.3.2021]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---307-pravidla-covid--19-platne-od-332021Tue, 09 Mar 2021 14:05:00 +0100http://www.obecmaleozorovce.sk//---307-pravidla-covid--19-platne-od-332021<![CDATA[Testovanie v Obci Malé Ozorovce sa uskutoční v sobotu 13.03.2021]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---306-testovanie-v-obci-male-ozorovce-sa-uskutocni-v-sobotu-13032021Tue, 09 Mar 2021 14:14:00 +0100http://www.obecmaleozorovce.sk//---306-testovanie-v-obci-male-ozorovce-sa-uskutocni-v-sobotu-13032021<![CDATA[Predĺženie núdzového stavu - Uznesenie vlády SR č.160 ]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---311-predlzenie-nudzoveho-stavu---uznesenie-vlady-sr-c160-Thu, 18 Mar 2021 15:24:00 +0100http://www.obecmaleozorovce.sk//---311-predlzenie-nudzoveho-stavu---uznesenie-vlady-sr-c160-<![CDATA[Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Košického kraja na roky 2021-2027]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---313-plan-rozvoja-verejnych-vodovodov-a-verejnych-kanalizacii-pre-uzemie-kosickeho-kraja-na-roky-2021-2027Fri, 19 Mar 2021 09:06:00 +0100http://www.obecmaleozorovce.sk//---313-plan-rozvoja-verejnych-vodovodov-a-verejnych-kanalizacii-pre-uzemie-kosickeho-kraja-na-roky-2021-2027<![CDATA[Pozvánka na zasadnutie OZ, ktoré sa uskutoční 24.03.2021 o 17:00 hod. v kultúrnom dome v Malých Ozorovciach]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---310-pozvanka-na-zasadnutie-oz-ktore-sa-uskutocni-24032021-o-1700-hod-v-kulturnom-dome-v-malych-ozorovciachThu, 18 Mar 2021 15:10:00 +0100http://www.obecmaleozorovce.sk//---310-pozvanka-na-zasadnutie-oz-ktore-sa-uskutocni-24032021-o-1700-hod-v-kulturnom-dome-v-malych-ozorovciach<![CDATA[VÝVOZ KONÁROV]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---309-vyvoz-konarovWed, 17 Mar 2021 14:58:00 +0100http://www.obecmaleozorovce.sk//---309-vyvoz-konarov<![CDATA[Ochrana seniorov pred podvodníkmi]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---316-ochrana-seniorov-pred-podvodnikmiFri, 19 Mar 2021 11:46:00 +0100http://www.obecmaleozorovce.sk//---316-ochrana-seniorov-pred-podvodnikmi<![CDATA[Testovanie v Obci Malé Ozorovce sa uskutoční v sobotu 20.03.2021]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---308-testovanie-v-obci-male-ozorovce-sa-uskutocni-v-sobotu-20032021Wed, 17 Mar 2021 14:52:00 +0100http://www.obecmaleozorovce.sk//---308-testovanie-v-obci-male-ozorovce-sa-uskutocni-v-sobotu-20032021<![CDATA[Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2021]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---317-ochrana-lesov-pred-poziarmi-v-roku-2021Tue, 23 Mar 2021 10:03:00 +0100http://www.obecmaleozorovce.sk//---317-ochrana-lesov-pred-poziarmi-v-roku-2021<![CDATA[Sčítanie obyvateľov do 31.03.2021]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---319-scitanie-obyvatelov-do-31032021Wed, 24 Mar 2021 15:19:00 +0100http://www.obecmaleozorovce.sk//---319-scitanie-obyvatelov-do-31032021<![CDATA[Testovanie v obci Malé Ozorovce sa uskutoční v sobotu 27.03.2021 a 03.04.2021]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---318-testovanie-v-obci-male-ozorovce-sa-uskutocni-v-sobotu-27032021-a-03042021Wed, 24 Mar 2021 15:16:00 +0100http://www.obecmaleozorovce.sk//---318-testovanie-v-obci-male-ozorovce-sa-uskutocni-v-sobotu-27032021-a-03042021<![CDATA[Testovanie v obci Malé Ozorovce sa uskutoční v sobotu 10.04.2021]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---322-testovanie-v-obci-male-ozorovce-sa-uskutocni-v-sobotu-10042021Wed, 07 Apr 2021 09:43:00 +0200http://www.obecmaleozorovce.sk//---322-testovanie-v-obci-male-ozorovce-sa-uskutocni-v-sobotu-10042021<![CDATA[Pozemkový a lesný odbor - zverejnenie výzvy]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---331-pozemkovy-a-lesny-odbor---zverejnenie-vyzvyTue, 04 May 2021 13:52:00 +0200http://www.obecmaleozorovce.sk//---331-pozemkovy-a-lesny-odbor---zverejnenie-vyzvy<![CDATA[Asistované sčítanie obyvateľov]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---332-asistovane-scitanie-obyvatelovWed, 05 May 2021 13:37:00 +0200http://www.obecmaleozorovce.sk//---332-asistovane-scitanie-obyvatelov<![CDATA[Záverečný účet 2020]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---337-zaverecny-ucet-2020Tue, 01 Jun 2021 13:21:00 +0200http://www.obecmaleozorovce.sk//---337-zaverecny-ucet-2020<![CDATA[Individuálna výročná správa obce Malé Ozorovce za rok 2020]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---338-individualna-vyrocna-sprava-obce-male-ozorovce-za-rok-2020Fri, 11 Jun 2021 09:53:00 +0200http://www.obecmaleozorovce.sk//---338-individualna-vyrocna-sprava-obce-male-ozorovce-za-rok-2020<![CDATA[Pozvánka na zasadnutie OZ, ktoré sa uskutoční dňa 22.06.2021 o 18:00 hod. v kultúrnom dome v Malých Ozorovciach]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---339-pozvanka-na-zasadnutie-oz-ktore-sa-uskutocni-dna-22062021-o-1800-hod-v-kulturnom-dome-v-malych-ozorovciachTue, 15 Jun 2021 13:25:00 +0200http://www.obecmaleozorovce.sk//---339-pozvanka-na-zasadnutie-oz-ktore-sa-uskutocni-dna-22062021-o-1800-hod-v-kulturnom-dome-v-malych-ozorovciach<![CDATA[Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Malé Ozorovce]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---340-vyhlasenie-volby-hlavneho-kontrolora-obce-male-ozorovceWed, 23 Jun 2021 09:34:00 +0200http://www.obecmaleozorovce.sk//---340-vyhlasenie-volby-hlavneho-kontrolora-obce-male-ozorovce<![CDATA[Zabezpečenie ochrany pred požiarmi počas zberu tohtoročnej úrody - usmernenie]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---341-zabezpecenie-ochrany-pred-poziarmi-pocas-zberu-tohtorocnej-urody---usmernenieWed, 30 Jun 2021 09:11:00 +0200http://www.obecmaleozorovce.sk//---341-zabezpecenie-ochrany-pred-poziarmi-pocas-zberu-tohtorocnej-urody---usmernenie<![CDATA[Pozvánka na zasadnutie OZ, ktoré sa uskutoční dňa 16.08.2021 o 18:00 hod. v kultúrnom dome v Malých Ozorovciach]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---347-pozvanka-na-zasadnutie-oz-ktore-sa-uskutocni-dna-16082021-o-1800-hod-v-kulturnom-dome-v-malych-ozorovciachWed, 11 Aug 2021 09:41:00 +0200http://www.obecmaleozorovce.sk//---347-pozvanka-na-zasadnutie-oz-ktore-sa-uskutocni-dna-16082021-o-1800-hod-v-kulturnom-dome-v-malych-ozorovciach<![CDATA[Vykurovacie obdobie a používanie palivových spotrebičov - informácia]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---352-vykurovacie-obdobie-a-pouzivanie-palivovych-spotrebicov---informaciaWed, 22 Sep 2021 11:21:00 +0200http://www.obecmaleozorovce.sk//---352-vykurovacie-obdobie-a-pouzivanie-palivovych-spotrebicov---informacia<![CDATA[Preventívna celoplošná jesenná regulácia živočíšnych škodcov (deratizácia) na území miest a obcí okresu Trebišov - v ý z v a]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---355-preventivna-celoplosna-jesenna-regulacia-zivocisnych-skodcov-deratizacia-na-uzemi--miest-a-obci-okresu-trebisov---v-y-z-v-aMon, 27 Sep 2021 14:18:00 +0200http://www.obecmaleozorovce.sk//---355-preventivna-celoplosna-jesenna-regulacia-zivocisnych-skodcov-deratizacia-na-uzemi--miest-a-obci-okresu-trebisov---v-y-z-v-a<![CDATA[PETÍCIA za zachovanie regionálnej úrovne Nemocnice s poliklinikou v Trebišove]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---353-peticia-za-zachovanie-regionalnej-urovne-nemocnice-s-poliklinikou-v-trebisoveWed, 22 Sep 2021 13:55:00 +0200http://www.obecmaleozorovce.sk//---353-peticia-za-zachovanie-regionalnej-urovne-nemocnice-s-poliklinikou-v-trebisove<![CDATA[Oznam pre občanov - Pri príležitosti sviatku Všetkých svätých, prosíme občanov, aby si vyčistili hroby a okolie svojich hrobov do termínu 20.10.2021, aby sme boli schopní vyviezť kontajnery.]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---357-oznam-pre-obcanov---pri-prilezitosti-sviatku-vsetkych-svatych-prosime-obcanov-aby-si-vycistili-hroby-a-okolie-svojich-hrobov-do-terminu-20102021-aby-sme-boli-schopni-vyviezt-kontajneryTue, 12 Oct 2021 10:25:00 +0200http://www.obecmaleozorovce.sk//---357-oznam-pre-obcanov---pri-prilezitosti-sviatku-vsetkych-svatych-prosime-obcanov-aby-si-vycistili-hroby-a-okolie-svojich-hrobov-do-terminu-20102021-aby-sme-boli-schopni-vyviezt-kontajnery<![CDATA[Nízkouhlíková stratégia organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja do r.2030 s výhľadom do r. 2050- správa o hodnotení strategického dokumentu]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---359-nizkouhlikova-strategia-organizacii-v-zriadovatelskej-posobnosti-kosickeho-samospravneho-kraja-do-r2030-s-vyhladom-do-r-2050--sprava-o-hodnoteni-strategickeho-dokumentuTue, 02 Nov 2021 14:09:00 +0100http://www.obecmaleozorovce.sk//---359-nizkouhlikova-strategia-organizacii-v-zriadovatelskej-posobnosti-kosickeho-samospravneho-kraja-do-r2030-s-vyhladom-do-r-2050--sprava-o-hodnoteni-strategickeho-dokumentu<![CDATA[Návrh rozpočtu na rok 2022]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---360-navrh-rozpoctu-na-rok-2022Thu, 04 Nov 2021 13:18:00 +0100http://www.obecmaleozorovce.sk//---360-navrh-rozpoctu-na-rok-2022<![CDATA[Vývoz nebezpečného odpadu dňa 12.11.2021 od 08:00 hod. do 08:30 hod.]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---361-vyvoz-nebezpecneho-odpadu-dna-12112021-od-0800-hod-do-0830-hodMon, 08 Nov 2021 14:46:00 +0100http://www.obecmaleozorovce.sk//---361-vyvoz-nebezpecneho-odpadu-dna-12112021-od-0800-hod-do-0830-hod<![CDATA[Pozvánka na zasadnutie OZ, ktoré sa uskutoční dňa 23.11.2021 o 17:00 hod. v kultúrnom dome v Malých Ozorovciach]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---362-pozvanka-na-zasadnutie-oz-ktore-sa-uskutocni-dna-23112021-o-1700-hod-v-kulturnom-dome-v-malych-ozorovciachTue, 09 Nov 2021 14:42:00 +0100http://www.obecmaleozorovce.sk//---362-pozvanka-na-zasadnutie-oz-ktore-sa-uskutocni-dna-23112021-o-1700-hod-v-kulturnom-dome-v-malych-ozorovciach<![CDATA[Informácia k vyhláškam ÚVZ platným od štvrtka 25.11.2021 ]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---364-informacia-k-vyhlaskam-vz-platnym-od-stvrtka-25112021-Mon, 29 Nov 2021 12:31:00 +0100http://www.obecmaleozorovce.sk//---364-informacia-k-vyhlaskam-vz-platnym-od-stvrtka-25112021-<![CDATA[COVID - 19: Aký nebezpečný je nový variant omikron]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---366-covid---19-aky-nebezpecny-je-novy-variant-omikronThu, 02 Dec 2021 10:43:00 +0100http://www.obecmaleozorovce.sk//---366-covid---19-aky-nebezpecny-je-novy-variant-omikron<![CDATA[Domáca izolácia, karanténa a čo robiť po pozitívnom teste]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---367-domaca-izolacia-karantena-a-co-robit-po-pozitivnom-testeThu, 02 Dec 2021 10:46:00 +0100http://www.obecmaleozorovce.sk//---367-domaca-izolacia-karantena-a-co-robit-po-pozitivnom-teste<![CDATA[Oznam Rímskokatolíckeho farského úradu - VIANOČNÉ SVIATKY]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---369-oznam-rimskokatolickeho-farskeho-uradu---vianocne-sviatkyTue, 21 Dec 2021 14:06:00 +0100http://www.obecmaleozorovce.sk//---369-oznam-rimskokatolickeho-farskeho-uradu---vianocne-sviatky<![CDATA[Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2022]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---368-navrh-planu-kontrolnej-cinnosti-na-1-polrok-2022Fri, 17 Dec 2021 10:26:00 +0100http://www.obecmaleozorovce.sk//---368-navrh-planu-kontrolnej-cinnosti-na-1-polrok-2022<![CDATA[Pozvánka na zasadnutie OZ, ktoré sa uskutoční dňa 28.12.2021 o 17:00 hod. v kultúrnom dome v Malých Ozorovciach]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---370-pozvanka-na-zasadnutie-oz-ktore-sa-uskutocni-dna-28122021-o-1700-hod-v-kulturnom-dome-v-malych-ozorovciachTue, 21 Dec 2021 14:50:00 +0100http://www.obecmaleozorovce.sk//---370-pozvanka-na-zasadnutie-oz-ktore-sa-uskutocni-dna-28122021-o-1700-hod-v-kulturnom-dome-v-malych-ozorovciach<![CDATA[Analýza výskytu ochorení COVID-19 u obyvateľov s trvalým pobytom v okrese Trebišov ]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---288-analyza-vyskytu-ochoreni-covid-19-u-obyvatelov-s-trvalym-pobytom-v-okrese-trebisov-Tue, 29 Dec 2020 10:28:00 +0100http://www.obecmaleozorovce.sk//---288-analyza-vyskytu-ochoreni-covid-19-u-obyvatelov-s-trvalym-pobytom-v-okrese-trebisov-<![CDATA[Oznámenie o spôsobe a rozsahu vedenia a poskytovania údajov z evidencií vedených nájomcom ]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---371-oznamenie-o-sposobe-a-rozsahu-vedenia-a-poskytovania-udajov-z-evidencii-vedenych-najomcom-Mon, 10 Jan 2022 13:20:00 +0100http://www.obecmaleozorovce.sk//---371-oznamenie-o-sposobe-a-rozsahu-vedenia-a-poskytovania-udajov-z-evidencii-vedenych-najomcom-<![CDATA[Zvoz nefunkčných elektrospotrebičov, dňa 19.01.2022 o 9:30 hod.]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---372-zvoz-nefunkcnych-elektrospotrebicov-dna-19012022-o-930-hodMon, 17 Jan 2022 09:59:00 +0100http://www.obecmaleozorovce.sk//---372-zvoz-nefunkcnych-elektrospotrebicov-dna-19012022-o-930-hod