Názov obcehttp://www.obecmaleozorovce.sk/Sat, 04 Feb 2023 00:46:57 +0100ECHELON CMS 2.1<![CDATA[Rozpočty 2003-2016]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---60-rozpocty-2003-2016Mon, 21 Nov 2016 12:45:00 +0100http://www.obecmaleozorovce.sk//---60-rozpocty-2003-2016<![CDATA[VZN Zásady hospodárenia s majetkom obce Malé Ozorovce]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---29-vzn-zasady-hospodarenia-s-majetkom-obce-male-ozorovceThu, 17 Dec 2015 08:22:00 +0100http://www.obecmaleozorovce.sk//---29-vzn-zasady-hospodarenia-s-majetkom-obce-male-ozorovce<![CDATA[Rokovací poriadok]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---31-rokovaci-poriadokThu, 21 Jan 2016 09:12:00 +0100http://www.obecmaleozorovce.sk//---31-rokovaci-poriadok<![CDATA[UDRŽATELNÝ ROZVOJ - CHOV VČIEL A VÝROBA ÚĽOV]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---48-udrzatelny-rozvoj---chov-vciel-a-vyroba-lovThu, 09 Jun 2016 14:18:00 +0200http://www.obecmaleozorovce.sk//---48-udrzatelny-rozvoj---chov-vciel-a-vyroba-lov<![CDATA[OZOROVSKÉ LISTY]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---11-ozorovske-listyWed, 12 Nov 2014 15:59:00 +0100http://www.obecmaleozorovce.sk//---11-ozorovske-listy<![CDATA[Popis celého systému nakladania s komunálnymi odpadmi vrátanie triedeného zberu]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---54-popis-celeho-systemu-nakladania-s-komunalnymi-odpadmi-vratanie-triedeneho-zberuMon, 12 Sep 2016 09:26:00 +0200http://www.obecmaleozorovce.sk//---54-popis-celeho-systemu-nakladania-s-komunalnymi-odpadmi-vratanie-triedeneho-zberu<![CDATA[VZN obce o nakladaní s komunálnymi odpad. a s drob. staveb.odpad na územi obce Malé Ozorovce ]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---70-vzn-obce-o-nakladani-s-komunalnymi--odpad-a-s-drob-stavebodpad-na-uzemi-obce-male-ozorovce-Thu, 12 Jan 2017 14:11:00 +0100http://www.obecmaleozorovce.sk//---70-vzn-obce-o-nakladani-s-komunalnymi--odpad-a-s-drob-stavebodpad-na-uzemi-obce-male-ozorovce-<![CDATA[Schválený rozpočet na rok 2017 ]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---65-schvaleny-rozpocet-na-rok-2017-Thu, 01 Dec 2016 15:30:00 +0100http://www.obecmaleozorovce.sk//---65-schvaleny-rozpocet-na-rok-2017-<![CDATA[Návrh plánu projektov na rok 2017]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---61-navrh-planu-projektov-na-rok-2017Mon, 21 Nov 2016 13:43:00 +0100http://www.obecmaleozorovce.sk//---61-navrh-planu-projektov-na-rok-2017<![CDATA[Ozorovské listy - apríl 2017]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---73-ozorovske-listy---april-2017Wed, 29 Mar 2017 08:46:00 +0200http://www.obecmaleozorovce.sk//---73-ozorovske-listy---april-2017<![CDATA[Ozorovské listy - Máj 2017]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---75-ozorovske-listy---maj-2017Wed, 10 May 2017 13:01:00 +0200http://www.obecmaleozorovce.sk//---75-ozorovske-listy---maj-2017<![CDATA[Záverečný účet za rok 2016]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---76-zaverecny-ucet-za-rok-2016Fri, 02 Jun 2017 14:51:00 +0200http://www.obecmaleozorovce.sk//---76-zaverecny-ucet-za-rok-2016<![CDATA[Zverejnenie elektronickej adresy]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---78-zverejnenie-elektronickej-adresyMon, 21 Aug 2017 13:48:00 +0200http://www.obecmaleozorovce.sk//---78-zverejnenie-elektronickej-adresy<![CDATA[Ocenenie za prípravu a organizáciu cvičenia Nový Horizont 2017]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---91-ocenenie-za-pripravu-a-organizaciu-cvicenia-novy-horizont-2017Fri, 29 Dec 2017 10:33:00 +0100http://www.obecmaleozorovce.sk//---91-ocenenie-za-pripravu-a-organizaciu-cvicenia-novy-horizont-2017<![CDATA[VZN o miestnych daniach 01/2017]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---92-vzn-o-miestnych-daniach-012017Tue, 09 Jan 2018 08:11:00 +0100http://www.obecmaleozorovce.sk//---92-vzn-o-miestnych-daniach-012017<![CDATA[Záverečný účet obce Malé Ozorovce za rok 2017]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---98-zaverecny-ucet-obce-male-ozorovce-za-rok-2017Wed, 09 May 2018 14:44:00 +0200http://www.obecmaleozorovce.sk//---98-zaverecny-ucet-obce-male-ozorovce-za-rok-2017<![CDATA[Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie miestneho zisťovania]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---118-verejna-vyhlaska---oznamenie-o-zacati-uzemneho-konania-a-nariadenie-miestneho-zistovaniaThu, 18 Oct 2018 09:19:00 +0200http://www.obecmaleozorovce.sk//---118-verejna-vyhlaska---oznamenie-o-zacati-uzemneho-konania-a-nariadenie-miestneho-zistovania<![CDATA[Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie miestneho zisťovania]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---119-verejna-vyhlaska---oznamenie-o-zacati-uzemneho-konania-a-nariadenie-miestneho-zistovaniaWed, 24 Oct 2018 15:12:00 +0200http://www.obecmaleozorovce.sk//---119-verejna-vyhlaska---oznamenie-o-zacati-uzemneho-konania-a-nariadenie-miestneho-zistovania<![CDATA[Návrh rozpočtu na rok 2019]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---125-navrh-rozpoctu-na-rok-2019Mon, 26 Nov 2018 15:30:00 +0100http://www.obecmaleozorovce.sk//---125-navrh-rozpoctu-na-rok-2019<![CDATA[Verejná vyhláška - Rozhodnutie o umiestnení stavby]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---129-verejna-vyhlaska---rozhodnutie-o-umiestneni-stavbyThu, 06 Dec 2018 08:25:00 +0100http://www.obecmaleozorovce.sk//---129-verejna-vyhlaska---rozhodnutie-o-umiestneni-stavby<![CDATA[Verejná vyhláška - Rozhodnutie o umiestnení stavby]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---130-verejna-vyhlaska---rozhodnutie-o-umiestneni-stavbyThu, 06 Dec 2018 13:48:00 +0100http://www.obecmaleozorovce.sk//---130-verejna-vyhlaska---rozhodnutie-o-umiestneni-stavby<![CDATA[Výsledky komunálnych volieb 2018]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---120-vysledky-komunalnych-volieb-2018Tue, 13 Nov 2018 08:49:00 +0100http://www.obecmaleozorovce.sk//---120-vysledky-komunalnych-volieb-2018<![CDATA[Plán rozvoja obce Malé Ozorovce 2016 - 2022]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---136-plan-rozvoja-obce-male-ozorovce-2016---2022Fri, 25 Jan 2019 11:35:00 +0100http://www.obecmaleozorovce.sk//---136-plan-rozvoja-obce-male-ozorovce-2016---2022<![CDATA[Prieskum verejnej mienky obce Malé Ozorovce]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---18-prieskum-verejnej-mienky-obce-male-ozorovceThu, 02 Jul 2015 14:22:00 +0200http://www.obecmaleozorovce.sk//---18-prieskum-verejnej-mienky-obce-male-ozorovce<![CDATA[Spotreba energií za rok 2011 až 2018]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---141-spotreba-energii-za-rok-2011-az-2018Tue, 29 Jan 2019 14:55:00 +0100http://www.obecmaleozorovce.sk//---141-spotreba-energii-za-rok-2011-az-2018<![CDATA[Nakladanie s odpadovými vodami - rok 2018]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---139-nakladanie-s-odpadovymi-vodami---rok-2018Fri, 25 Jan 2019 13:51:00 +0100http://www.obecmaleozorovce.sk//---139-nakladanie-s-odpadovymi-vodami---rok-2018<![CDATA[ŠTÚDIA - ODKANALIZOVANIE A ČISTENIE ODPADOVÝCH VÔD V OBCI MALÉ OZOROVCE - ŠTÚDIA OKTÓBER 2011]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---9-stdia---odkanalizovanie-a-cistenie-odpadovych-vod-v-obci-male-ozorovce---stdia-oktober-2011Wed, 12 Nov 2014 15:55:00 +0100http://www.obecmaleozorovce.sk//---9-stdia---odkanalizovanie-a-cistenie-odpadovych-vod-v-obci-male-ozorovce---stdia-oktober-2011<![CDATA[Výsledky volieb prezidenta SR konaných dňa 16.3.2019 v obci Malé Ozorovce]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---164-vysledky-volieb-prezidenta-sr-konanych-dna-1632019-v-obci-male-ozorovceTue, 19 Mar 2019 10:53:00 +0100http://www.obecmaleozorovce.sk//---164-vysledky-volieb-prezidenta-sr-konanych-dna-1632019-v-obci-male-ozorovce<![CDATA[Výsledky volieb prezidenta SR konaných dňa 30.3.2019 v obci Malé Ozorovce]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---166-vysledky-volieb-prezidenta-sr-konanych-dna-3032019-v-obci-male-ozorovceTue, 02 Apr 2019 14:23:00 +0200http://www.obecmaleozorovce.sk//---166-vysledky-volieb-prezidenta-sr-konanych-dna-3032019-v-obci-male-ozorovce<![CDATA[Záverečný účet obce Malé Ozorovce za rok 2018]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---170-zaverecny-ucet-obce-male-ozorovce-za-rok-2018Tue, 21 May 2019 14:19:00 +0200http://www.obecmaleozorovce.sk//---170-zaverecny-ucet-obce-male-ozorovce-za-rok-2018<![CDATA[Výročná správa obce Malé Ozorovce]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---173-vyrocna-sprava-obce-male-ozorovceMon, 10 Jun 2019 15:33:00 +0200http://www.obecmaleozorovce.sk//---173-vyrocna-sprava-obce-male-ozorovce<![CDATA[Správa nezávislého audítora]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---174-sprava-nezavisleho-auditoraTue, 25 Jun 2019 09:49:00 +0200http://www.obecmaleozorovce.sk//---174-sprava-nezavisleho-auditora<![CDATA[Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---176-plan-udrzatelnej-mobility-kosickeho-samospravneho-krajaWed, 26 Jun 2019 12:49:00 +0200http://www.obecmaleozorovce.sk//---176-plan-udrzatelnej-mobility-kosickeho-samospravneho-kraja<![CDATA[Návrh rozpočtu na rok 2020]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---187-navrh-rozpoctu-na-rok-2020Mon, 02 Dec 2019 10:19:00 +0100http://www.obecmaleozorovce.sk//---187-navrh-rozpoctu-na-rok-2020<![CDATA[Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 16.12.2019 o 16:00 hod. ]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---188-pozvanka-na-zasadnutie-obecneho-zastupitelstva-ktore-sa-uskutocni-dna-16122019-o-1600-hod-Fri, 06 Dec 2019 11:45:00 +0100http://www.obecmaleozorovce.sk//---188-pozvanka-na-zasadnutie-obecneho-zastupitelstva-ktore-sa-uskutocni-dna-16122019-o-1600-hod-<![CDATA[VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 1/2019]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---190-vzn-o-miestnych-daniach-a-o-miestnom-poplatku-za-komunalne-odpady-a-drobne-stavebne-odpady-12019Tue, 17 Dec 2019 14:27:00 +0100http://www.obecmaleozorovce.sk//---190-vzn-o-miestnych-daniach-a-o-miestnom-poplatku-za-komunalne-odpady-a-drobne-stavebne-odpady-12019<![CDATA[Verejné obstarávanie - Vybudovanie spoločensko - kultúrnej oddychovej zóny]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---192-verejne-obstaravanie---vybudovanie-spolocensko---kulturnej-oddychovej-zonyMon, 30 Dec 2019 13:43:00 +0100http://www.obecmaleozorovce.sk//---192-verejne-obstaravanie---vybudovanie-spolocensko---kulturnej-oddychovej-zony<![CDATA[Verejné obstarávanie - "Oprava multifunkčného ihriska"]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---199-verejne-obstaravanie---oprava-multifunkcneho-ihriskaFri, 17 Jan 2020 14:27:00 +0100http://www.obecmaleozorovce.sk//---199-verejne-obstaravanie---oprava-multifunkcneho-ihriska<![CDATA[Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 20.04.2020 o 17:00 hod. v kultúrnom dome v Malých Ozorovciach.]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---228-pozvanka-na-zasadnutie-obecneho-zastupitelstva-ktore-sa-uskutocni-dna-20042020-o-1700-hod-v-kulturnom-dome-v-malych-ozorovciachWed, 15 Apr 2020 09:04:00 +0200http://www.obecmaleozorovce.sk//---228-pozvanka-na-zasadnutie-obecneho-zastupitelstva-ktore-sa-uskutocni-dna-20042020-o-1700-hod-v-kulturnom-dome-v-malych-ozorovciach<![CDATA[Pozvánka na zasadnutie OZ, ktoré sa uskutoční dňa 30.04.2020 o 17:00 hod. v kultúrnom dome v Malých Ozorovciach]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---239-pozvanka-na-zasadnutie-oz-ktore-sa-uskutocni-dna-30042020-o-1700-hod-v-kulturnom-dome-v-malych-ozorovciachTue, 28 Apr 2020 14:34:00 +0200http://www.obecmaleozorovce.sk//---239-pozvanka-na-zasadnutie-oz-ktore-sa-uskutocni-dna-30042020-o-1700-hod-v-kulturnom-dome-v-malych-ozorovciach<![CDATA[Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Košického kraja na roky 2021- 2027]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---244-plan-rozvoja-verejnych-vodovodov-a-verejnych-kanalizacii-pre-uzemie-kosickeho-kraja-na-roky-2021--2027Thu, 21 May 2020 13:42:00 +0200http://www.obecmaleozorovce.sk//---244-plan-rozvoja-verejnych-vodovodov-a-verejnych-kanalizacii-pre-uzemie-kosickeho-kraja-na-roky-2021--2027<![CDATA[Výška poplatkov za jednotlivé cintorínske úkony]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---256-vyska-poplatkov-za-jednotlive-cintorinske-ukonyFri, 25 Sep 2020 11:39:00 +0200http://www.obecmaleozorovce.sk//---256-vyska-poplatkov-za-jednotlive-cintorinske-ukony<![CDATA[Rokovací poriadok 2020]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---250-rokovaci-poriadok-2020Thu, 02 Jul 2020 15:14:00 +0200http://www.obecmaleozorovce.sk//---250-rokovaci-poriadok-2020<![CDATA[Záverečný účet obce Malé Ozorovce za rok 2019]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---248-zaverecny-ucet-obce-male-ozorovce-za-rok-2019Fri, 12 Jun 2020 07:58:00 +0200http://www.obecmaleozorovce.sk//---248-zaverecny-ucet-obce-male-ozorovce-za-rok-2019<![CDATA[Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 30.07.2020 o 18:00 hod. na obecnom úrade v Malých Ozorovciach]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---252-pozvanka-na-zasadnutie-obecneho-zastupitelstva-ktore-sa-uskutocni-dna-30072020-o-1800-hod-na-obecnom-urade-v-malych-ozorovciachMon, 27 Jul 2020 11:12:00 +0200http://www.obecmaleozorovce.sk//---252-pozvanka-na-zasadnutie-obecneho-zastupitelstva-ktore-sa-uskutocni-dna-30072020-o-1800-hod-na-obecnom-urade-v-malych-ozorovciach<![CDATA[Pozvánka na zasadnutie OZ, ktoré sa uskutoční dňa 20.08.2020 0 18:00 hod. na obecnom úrade v Malých Ozorovciach]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---254-pozvanka-na-zasadnutie-oz-ktore-sa-uskutocni-dna-20082020-0-1800-hod-na-obecnom-urade-v-malych-ozorovciachThu, 13 Aug 2020 14:16:00 +0200http://www.obecmaleozorovce.sk//---254-pozvanka-na-zasadnutie-oz-ktore-sa-uskutocni-dna-20082020-0-1800-hod-na-obecnom-urade-v-malych-ozorovciach<![CDATA[Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja do roku 2030, s výhľadom do roku 2050 - oznámenie o strategickom dokumente]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---263-nizkouhlikova-strategia-organizacii-v-zriadovatelskej-posobnosti-kosickeho-samospravneho-kraja-do-roku-2030-s-vyhladom-do-roku-2050---oznamenie-o-strategickom-dokumenteTue, 13 Oct 2020 09:37:00 +0200http://www.obecmaleozorovce.sk//---263-nizkouhlikova-strategia-organizacii-v-zriadovatelskej-posobnosti-kosickeho-samospravneho-kraja-do-roku-2030-s-vyhladom-do-roku-2050---oznamenie-o-strategickom-dokumente<![CDATA[Sadzobník cien na rok 2021]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---280-sadzobnik-cien-na-rok-2021Mon, 14 Dec 2020 09:04:00 +0100http://www.obecmaleozorovce.sk//---280-sadzobnik-cien-na-rok-2021<![CDATA[Návrh VZN č.1/2020 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---275-navrh-vzn-c12020-o-miestnych-daniach-a-o-miestnom-poplatku-za-komunalne-odpadyWed, 25 Nov 2020 19:45:00 +0100http://www.obecmaleozorovce.sk//---275-navrh-vzn-c12020-o-miestnych-daniach-a-o-miestnom-poplatku-za-komunalne-odpady<![CDATA[Pozvánka na zasadnutie OZ, ktoré sa uskutoční dňa 15.12.2020 0 16:00 hod. na obecnom úrade v Malých Ozorovciach]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---277-pozvanka-na-zasadnutie-oz-ktore-sa-uskutocni-dna-15122020-0-1600-hod-na-obecnom-urade-v-malych-ozorovciachThu, 10 Dec 2020 13:29:00 +0100http://www.obecmaleozorovce.sk//---277-pozvanka-na-zasadnutie-oz-ktore-sa-uskutocni-dna-15122020-0-1600-hod-na-obecnom-urade-v-malych-ozorovciach<![CDATA[Návrh rozpočtu na rok 2021]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---279-navrh-rozpoctu-na-rok-2021Mon, 14 Dec 2020 08:56:00 +0100http://www.obecmaleozorovce.sk//---279-navrh-rozpoctu-na-rok-2021<![CDATA[Sadzobník cien za služby poskytované Obcou Malé Ozorovce platný na rok 2021]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---287-sadzobnik-cien-za-sluzby-poskytovane-obcou-male-ozorovce-platny-na-rok-2021Mon, 28 Dec 2020 12:01:00 +0100http://www.obecmaleozorovce.sk//---287-sadzobnik-cien-za-sluzby-poskytovane-obcou-male-ozorovce-platny-na-rok-2021<![CDATA[Prívod vody z areálu VDJ Sečovce - Habeš do VDJ Malé Ozorovce - Verejná vyhláška - R o z h o d n u t i e]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---291-privod-vody-z-arealu-vdj-secovce---habes-do-vdj-male-ozorovce-----verejna-vyhlaska------r-o-z-h-o-d-n-u-t-i-eFri, 08 Jan 2021 10:29:00 +0100http://www.obecmaleozorovce.sk//---291-privod-vody-z-arealu-vdj-secovce---habes-do-vdj-male-ozorovce-----verejna-vyhlaska------r-o-z-h-o-d-n-u-t-i-e<![CDATA[Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---304-vyzva-pre-vlastnikov-lesnych-pozemkovTue, 09 Mar 2021 10:47:00 +0100http://www.obecmaleozorovce.sk//---304-vyzva-pre-vlastnikov-lesnych-pozemkov<![CDATA[Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Košického kraja na roky 2021-2027]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---313-plan-rozvoja-verejnych-vodovodov-a-verejnych-kanalizacii-pre-uzemie-kosickeho-kraja-na-roky-2021-2027Fri, 19 Mar 2021 09:06:00 +0100http://www.obecmaleozorovce.sk//---313-plan-rozvoja-verejnych-vodovodov-a-verejnych-kanalizacii-pre-uzemie-kosickeho-kraja-na-roky-2021-2027<![CDATA[Pozvánka na zasadnutie OZ, ktoré sa uskutoční 24.03.2021 o 17:00 hod. v kultúrnom dome v Malých Ozorovciach]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---310-pozvanka-na-zasadnutie-oz-ktore-sa-uskutocni-24032021-o-1700-hod-v-kulturnom-dome-v-malych-ozorovciachThu, 18 Mar 2021 15:10:00 +0100http://www.obecmaleozorovce.sk//---310-pozvanka-na-zasadnutie-oz-ktore-sa-uskutocni-24032021-o-1700-hod-v-kulturnom-dome-v-malych-ozorovciach<![CDATA[Záverečný účet 2020]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---337-zaverecny-ucet-2020Tue, 01 Jun 2021 13:21:00 +0200http://www.obecmaleozorovce.sk//---337-zaverecny-ucet-2020<![CDATA[Individuálna výročná správa obce Malé Ozorovce za rok 2020]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---338-individualna-vyrocna-sprava-obce-male-ozorovce-za-rok-2020Fri, 11 Jun 2021 09:53:00 +0200http://www.obecmaleozorovce.sk//---338-individualna-vyrocna-sprava-obce-male-ozorovce-za-rok-2020<![CDATA[Pozvánka na zasadnutie OZ, ktoré sa uskutoční dňa 22.06.2021 o 18:00 hod. v kultúrnom dome v Malých Ozorovciach]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---339-pozvanka-na-zasadnutie-oz-ktore-sa-uskutocni-dna-22062021-o-1800-hod-v-kulturnom-dome-v-malych-ozorovciachTue, 15 Jun 2021 13:25:00 +0200http://www.obecmaleozorovce.sk//---339-pozvanka-na-zasadnutie-oz-ktore-sa-uskutocni-dna-22062021-o-1800-hod-v-kulturnom-dome-v-malych-ozorovciach<![CDATA[Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Malé Ozorovce]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---340-vyhlasenie-volby-hlavneho-kontrolora-obce-male-ozorovceWed, 23 Jun 2021 09:34:00 +0200http://www.obecmaleozorovce.sk//---340-vyhlasenie-volby-hlavneho-kontrolora-obce-male-ozorovce<![CDATA[Pozvánka na zasadnutie OZ, ktoré sa uskutoční dňa 16.08.2021 o 18:00 hod. v kultúrnom dome v Malých Ozorovciach]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---347-pozvanka-na-zasadnutie-oz-ktore-sa-uskutocni-dna-16082021-o-1800-hod-v-kulturnom-dome-v-malych-ozorovciachWed, 11 Aug 2021 09:41:00 +0200http://www.obecmaleozorovce.sk//---347-pozvanka-na-zasadnutie-oz-ktore-sa-uskutocni-dna-16082021-o-1800-hod-v-kulturnom-dome-v-malych-ozorovciach<![CDATA[Nízkouhlíková stratégia organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja do r.2030 s výhľadom do r. 2050- správa o hodnotení strategického dokumentu]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---359-nizkouhlikova-strategia-organizacii-v-zriadovatelskej-posobnosti-kosickeho-samospravneho-kraja-do-r2030-s-vyhladom-do-r-2050--sprava-o-hodnoteni-strategickeho-dokumentuTue, 02 Nov 2021 14:09:00 +0100http://www.obecmaleozorovce.sk//---359-nizkouhlikova-strategia-organizacii-v-zriadovatelskej-posobnosti-kosickeho-samospravneho-kraja-do-r2030-s-vyhladom-do-r-2050--sprava-o-hodnoteni-strategickeho-dokumentu<![CDATA[Návrh rozpočtu na rok 2022]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---360-navrh-rozpoctu-na-rok-2022Thu, 04 Nov 2021 13:18:00 +0100http://www.obecmaleozorovce.sk//---360-navrh-rozpoctu-na-rok-2022<![CDATA[Pozvánka na zasadnutie OZ, ktoré sa uskutoční dňa 23.11.2021 o 17:00 hod. v kultúrnom dome v Malých Ozorovciach]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---362-pozvanka-na-zasadnutie-oz-ktore-sa-uskutocni-dna-23112021-o-1700-hod-v-kulturnom-dome-v-malych-ozorovciachTue, 09 Nov 2021 14:42:00 +0100http://www.obecmaleozorovce.sk//---362-pozvanka-na-zasadnutie-oz-ktore-sa-uskutocni-dna-23112021-o-1700-hod-v-kulturnom-dome-v-malych-ozorovciach<![CDATA[Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2022]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---368-navrh-planu-kontrolnej-cinnosti-na-1-polrok-2022Fri, 17 Dec 2021 10:26:00 +0100http://www.obecmaleozorovce.sk//---368-navrh-planu-kontrolnej-cinnosti-na-1-polrok-2022<![CDATA[Pozvánka na zasadnutie OZ, ktoré sa uskutoční dňa 28.12.2021 o 17:00 hod. v kultúrnom dome v Malých Ozorovciach]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---370-pozvanka-na-zasadnutie-oz-ktore-sa-uskutocni-dna-28122021-o-1700-hod-v-kulturnom-dome-v-malych-ozorovciachTue, 21 Dec 2021 14:50:00 +0100http://www.obecmaleozorovce.sk//---370-pozvanka-na-zasadnutie-oz-ktore-sa-uskutocni-dna-28122021-o-1700-hod-v-kulturnom-dome-v-malych-ozorovciach<![CDATA[Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Košického kraja na roky 2021 - 2027 - Záverečné stanovisko]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---376-plan-rozvoja-verejnych-vodovodov-a-verejnych-kanalizacii-pre-uzemie-kosickeho-kraja-na-roky-2021---2027---zaverecne-stanoviskoTue, 08 Feb 2022 08:53:00 +0100http://www.obecmaleozorovce.sk//---376-plan-rozvoja-verejnych-vodovodov-a-verejnych-kanalizacii-pre-uzemie-kosickeho-kraja-na-roky-2021---2027---zaverecne-stanovisko<![CDATA[Pozvánka na zasadnutie OZ, ktoré sa uskutoční dňa 30.03.2022 o 14:00 hod. na obecnom úrade v Malých Ozorovciach]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---383-pozvanka-na-zasadnutie-oz-ktore-sa-uskutocni-dna-30032022-o-1400-hod-na-obecnom-urade-v-malych-ozorovciachFri, 25 Mar 2022 11:00:00 +0100http://www.obecmaleozorovce.sk//---383-pozvanka-na-zasadnutie-oz-ktore-sa-uskutocni-dna-30032022-o-1400-hod-na-obecnom-urade-v-malych-ozorovciach<![CDATA[Záverečný účet obce Malé Ozorovce za rok 2021 ]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---389-zaverecny-ucet-obce-male-ozorovce-za-rok-2021-Mon, 16 May 2022 10:52:00 +0200http://www.obecmaleozorovce.sk//---389-zaverecny-ucet-obce-male-ozorovce-za-rok-2021-<![CDATA[Výročná správa obce Malé Ozorovce za rok 2021]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---390-vyrocna-sprava-obce-male-ozorovce-za-rok-2021Mon, 16 May 2022 10:54:00 +0200http://www.obecmaleozorovce.sk//---390-vyrocna-sprava-obce-male-ozorovce-za-rok-2021<![CDATA[Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Malé Ozorovce na II. polrok 2022]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---393-navrh-planu-kontrolnej-cinnosti-hlavnej-kontrolorky-obce-male-ozorovce-na-ii-polrok-2022Tue, 31 May 2022 14:28:00 +0200http://www.obecmaleozorovce.sk//---393-navrh-planu-kontrolnej-cinnosti-hlavnej-kontrolorky-obce-male-ozorovce-na-ii-polrok-2022<![CDATA[Pozvánka na zasadnutie OZ, ktoré sa uskutoční dňa 09.06.2022 o 18:00 hod. na obecnom úrade v Malých Ozorovciach]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---394-pozvanka-na-zasadnutie-oz-ktore-sa-uskutocni-dna-09062022-o-1800-hod-na--obecnom-urade-v-malych-ozorovciachMon, 06 Jun 2022 15:10:00 +0200http://www.obecmaleozorovce.sk//---394-pozvanka-na-zasadnutie-oz-ktore-sa-uskutocni-dna-09062022-o-1800-hod-na--obecnom-urade-v-malych-ozorovciach<![CDATA[Pozvánka na zasadnutie OZ, ktoré sa uskutoční dňa 19.07.2022 o 18:00 hod. na obecnom úrade v Malých Ozorovciach]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---398-pozvanka-na-zasadnutie-oz-ktore-sa-uskutocni-dna-19072022-o-1800-hod-na-obecnom-urade-v-malych-ozorovciachFri, 15 Jul 2022 12:38:00 +0200http://www.obecmaleozorovce.sk//---398-pozvanka-na-zasadnutie-oz-ktore-sa-uskutocni-dna-19072022-o-1800-hod-na-obecnom-urade-v-malych-ozorovciach<![CDATA[Pozvánka na oslavy - Deň obce, dňa 28. august 2022 so začiatkom o 14:00 hod. v areáli obecného úradu.]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---400-pozvanka-na-oslavy---den-obce-dna-28-august-2022-so-zaciatkom-o-1400-hod-v-areali-obecneho-uraduTue, 16 Aug 2022 14:04:00 +0200http://www.obecmaleozorovce.sk//---400-pozvanka-na-oslavy---den-obce-dna-28-august-2022-so-zaciatkom-o-1400-hod-v-areali-obecneho-uradu<![CDATA[Pozvánka na zasadnutie OZ, ktoré sa uskutoční dňa 27.08.2022 o 17:00 hod. v kultúrnom dome v Malých Ozorovciach]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---403-pozvanka-na-zasadnutie-oz-ktore-sa-uskutocni-dna-27082022-o-1700-hod-v-kulturnom-dome-v-malych-ozorovciachTue, 23 Aug 2022 14:48:00 +0200http://www.obecmaleozorovce.sk//---403-pozvanka-na-zasadnutie-oz-ktore-sa-uskutocni-dna-27082022-o-1700-hod-v-kulturnom-dome-v-malych-ozorovciach<![CDATA[Pozvánka - Úcta k starším, dňa 15.09.2022 o 12:15 hod. v kultúrnom dome]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---406-pozvanka---cta-k-starsim--dna-15092022-o-1215-hod-v-kulturnom-domeFri, 09 Sep 2022 13:12:00 +0200http://www.obecmaleozorovce.sk//---406-pozvanka---cta-k-starsim--dna-15092022-o-1215-hod-v-kulturnom-dome<![CDATA[Uverejnenie výsledkov volieb poslancov obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---413-uverejnenie-vysledkov-volieb-poslancov-obecneho-zastupitelstva-a-volieb-starostu-obceMon, 03 Oct 2022 14:04:00 +0200http://www.obecmaleozorovce.sk//---413-uverejnenie-vysledkov-volieb-poslancov-obecneho-zastupitelstva-a-volieb-starostu-obce<![CDATA[Uverejnenie výsledkov volieb poslancov zastupiteľstva a volieb predsedu KSK]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---414-uverejnenie-vysledkov-volieb-poslancov-zastupitelstva-a-volieb-predsedu-kskFri, 04 Nov 2022 08:11:00 +0100http://www.obecmaleozorovce.sk//---414-uverejnenie-vysledkov-volieb-poslancov-zastupitelstva-a-volieb-predsedu-ksk<![CDATA[REFERENDUM 21.01.2023]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---416-referendum-21012023Wed, 09 Nov 2022 09:19:00 +0100http://www.obecmaleozorovce.sk//---416-referendum-21012023<![CDATA[Vykurovacie obdobie a používanie palivových spotrebičov - informácia]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---418-vykurovacie-obdobie-a-pouzivanie-palivovych-spotrebicov---informaciaMon, 21 Nov 2022 08:23:00 +0100http://www.obecmaleozorovce.sk//---418-vykurovacie-obdobie-a-pouzivanie-palivovych-spotrebicov---informacia<![CDATA[Obmedzenia s prijímaním žiadosti o vydanie občianskych preukazov ]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---419-obmedzenia-s-prijimanim-ziadosti-o-vydanie-obcianskych-preukazov-Tue, 22 Nov 2022 14:43:00 +0100http://www.obecmaleozorovce.sk//---419-obmedzenia-s-prijimanim-ziadosti-o-vydanie-obcianskych-preukazov-<![CDATA[Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie OZ]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---420-pozvanka-na-ustanovujuce-zasadnutie-ozTue, 22 Nov 2022 14:47:00 +0100http://www.obecmaleozorovce.sk//---420-pozvanka-na-ustanovujuce-zasadnutie-oz<![CDATA[Finančná zbierka pre týrane matky s deťmi, umiestnené v Krízovom centre MAJÁK v Trebišove]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---421-financna-zbierka-pre-tyrane-matky-s-detmi-umiestnene-v-krizovom-centre-majak-v-trebisoveThu, 24 Nov 2022 11:39:00 +0100http://www.obecmaleozorovce.sk//---421-financna-zbierka-pre-tyrane-matky-s-detmi-umiestnene-v-krizovom-centre-majak-v-trebisove<![CDATA[Pozvánka na zasadnutie OZ, ktoré sa uskutoční dňa 20.12.2022 o 17:00 hod. na obecnom úrade v Malých Ozorovciach]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---426-pozvanka-na-zasadnutie-oz-ktore-sa-uskutocni-dna-20122022-o-1700-hod-na-obecnom-urade-v-malych-ozorovciachWed, 14 Dec 2022 15:22:00 +0100http://www.obecmaleozorovce.sk//---426-pozvanka-na-zasadnutie-oz-ktore-sa-uskutocni-dna-20122022-o-1700-hod-na-obecnom-urade-v-malych-ozorovciach<![CDATA[Silvester 2022]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---429-silvester-2022Wed, 28 Dec 2022 13:54:00 +0100http://www.obecmaleozorovce.sk//---429-silvester-2022<![CDATA[Pozvánka na zasadnutie OZ, ktoré sa uskutoční dňa 29.12.2022 o 16:00 hod. na obecnom úrade v Malých Ozorovciach]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---430-pozvanka-na-zasadnutie-oz-ktore-sa-uskutocni-dna-29122022-o-1600-hod-na-obecnom-urade-v-malych-ozorovciachWed, 28 Dec 2022 15:21:00 +0100http://www.obecmaleozorovce.sk//---430-pozvanka-na-zasadnutie-oz-ktore-sa-uskutocni-dna-29122022-o-1600-hod-na-obecnom-urade-v-malych-ozorovciach<![CDATA[Určenie výšky odmeny zástupcovi starostu Obce Malé Ozorovce]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---431-urcenie-vysky-odmeny-zastupcovi-starostu-obce-male-ozorovceThu, 29 Dec 2022 13:13:00 +0100http://www.obecmaleozorovce.sk//---431-urcenie-vysky-odmeny-zastupcovi-starostu-obce-male-ozorovce<![CDATA[Harmonogram zberu komunálneho odpadu na rok 2023]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---432-harmonogram-zberu-komunalneho-odpadu-na-rok-2023Mon, 02 Jan 2023 08:49:00 +0100http://www.obecmaleozorovce.sk//---432-harmonogram-zberu-komunalneho-odpadu-na-rok-2023<![CDATA[Sadzobník cien platný na rok 2023]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---433-sadzobnik-cien-platny-na-rok-2023Mon, 02 Jan 2023 14:31:00 +0100http://www.obecmaleozorovce.sk//---433-sadzobnik-cien-platny-na-rok-2023<![CDATA[Rozpočet na rok 2023]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---434-rozpocet-na-rok-2023Thu, 12 Jan 2023 14:47:00 +0100http://www.obecmaleozorovce.sk//---434-rozpocet-na-rok-2023<![CDATA[Referendum 21.01.2023 - Výsledky]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---435-referendum-21012023---vysledkyMon, 23 Jan 2023 09:31:00 +0100http://www.obecmaleozorovce.sk//---435-referendum-21012023---vysledky<![CDATA[Protestné zhasnutie verejného osvetlenia na 30 minút - 30.01.2023]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---436-protestne-zhasnutie-verejneho-osvetlenia-na-30-minut---30012023Thu, 26 Jan 2023 14:13:00 +0100http://www.obecmaleozorovce.sk//---436-protestne-zhasnutie-verejneho-osvetlenia-na-30-minut---30012023<![CDATA[Pozvánka na zasadnutie OZ ktoré sa uskutoční dňa 31.01.2023 o 17:00 hod. na obecnom úrade v Malých Ozorovciach ]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---437-pozvanka-na-zasadnutie-oz-ktore-sa-uskutocni-dna-31012023-o-1700-hod-na-obecnom-urade-v-malych-ozorovciach-Fri, 27 Jan 2023 09:27:00 +0100http://www.obecmaleozorovce.sk//---437-pozvanka-na-zasadnutie-oz-ktore-sa-uskutocni-dna-31012023-o-1700-hod-na-obecnom-urade-v-malych-ozorovciach-