Názov obcehttp://www.obecmaleozorovce.sk/Wed, 18 Sep 2019 01:31:48 +0200ECHELON CMS 2.1<![CDATA[Rozpočty 2003-2016]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---60-rozpocty-2003-2016Mon, 21 Nov 2016 12:45:00 +0100http://www.obecmaleozorovce.sk//---60-rozpocty-2003-2016<![CDATA[VZN Zásady hospodárenia s majetkom obce Malé Ozorovce]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---29-vzn-zasady-hospodarenia-s-majetkom-obce-male-ozorovceThu, 17 Dec 2015 08:22:00 +0100http://www.obecmaleozorovce.sk//---29-vzn-zasady-hospodarenia-s-majetkom-obce-male-ozorovce<![CDATA[Rokovací poriadok]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---31-rokovaci-poriadokThu, 21 Jan 2016 09:12:00 +0100http://www.obecmaleozorovce.sk//---31-rokovaci-poriadok<![CDATA[UDRŽATELNÝ ROZVOJ - CHOV VČIEL A VÝROBA ÚĽOV]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---48-udrzatelny-rozvoj---chov-vciel-a-vyroba-lovThu, 09 Jun 2016 14:18:00 +0200http://www.obecmaleozorovce.sk//---48-udrzatelny-rozvoj---chov-vciel-a-vyroba-lov<![CDATA[OZOROVSKÉ LISTY]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---11-ozorovske-listyWed, 12 Nov 2014 15:59:00 +0100http://www.obecmaleozorovce.sk//---11-ozorovske-listy<![CDATA[Popis celého systému nakladania s komunálnymi odpadmi vrátanie triedeného zberu]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---54-popis-celeho-systemu-nakladania-s-komunalnymi-odpadmi-vratanie-triedeneho-zberuMon, 12 Sep 2016 09:26:00 +0200http://www.obecmaleozorovce.sk//---54-popis-celeho-systemu-nakladania-s-komunalnymi-odpadmi-vratanie-triedeneho-zberu<![CDATA[VZN obce o nakladaní s komunálnymi odpad. a s drob. staveb.odpad na územi obce Malé Ozorovce ]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---70-vzn-obce-o-nakladani-s-komunalnymi--odpad-a-s-drob-stavebodpad-na-uzemi-obce-male-ozorovce-Thu, 12 Jan 2017 14:11:00 +0100http://www.obecmaleozorovce.sk//---70-vzn-obce-o-nakladani-s-komunalnymi--odpad-a-s-drob-stavebodpad-na-uzemi-obce-male-ozorovce-<![CDATA[Schválený rozpočet na rok 2017 ]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---65-schvaleny-rozpocet-na-rok-2017-Thu, 01 Dec 2016 15:30:00 +0100http://www.obecmaleozorovce.sk//---65-schvaleny-rozpocet-na-rok-2017-<![CDATA[Návrh plánu projektov na rok 2017]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---61-navrh-planu-projektov-na-rok-2017Mon, 21 Nov 2016 13:43:00 +0100http://www.obecmaleozorovce.sk//---61-navrh-planu-projektov-na-rok-2017<![CDATA[Sadzobník cien platný od 01.01.2017]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---63-sadzobnik-cien-platny-od-01012017Wed, 23 Nov 2016 15:02:00 +0100http://www.obecmaleozorovce.sk//---63-sadzobnik-cien-platny-od-01012017<![CDATA[Deratizácia apríl - máj 2017]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---72-deratizacia-april---maj-2017Wed, 29 Mar 2017 08:38:00 +0200http://www.obecmaleozorovce.sk//---72-deratizacia-april---maj-2017<![CDATA[Ozorovské listy - apríl 2017]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---73-ozorovske-listy---april-2017Wed, 29 Mar 2017 08:46:00 +0200http://www.obecmaleozorovce.sk//---73-ozorovske-listy---april-2017<![CDATA[Ozorovské listy - Máj 2017]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---75-ozorovske-listy---maj-2017Wed, 10 May 2017 13:01:00 +0200http://www.obecmaleozorovce.sk//---75-ozorovske-listy---maj-2017<![CDATA[Záverečný účet za rok 2016]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---76-zaverecny-ucet-za-rok-2016Fri, 02 Jun 2017 14:51:00 +0200http://www.obecmaleozorovce.sk//---76-zaverecny-ucet-za-rok-2016<![CDATA[Zverejnenie elektronickej adresy]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---78-zverejnenie-elektronickej-adresyMon, 21 Aug 2017 13:48:00 +0200http://www.obecmaleozorovce.sk//---78-zverejnenie-elektronickej-adresy<![CDATA[Ocenenie za prípravu a organizáciu cvičenia Nový Horizont 2017]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---91-ocenenie-za-pripravu-a-organizaciu-cvicenia-novy-horizont-2017Fri, 29 Dec 2017 10:33:00 +0100http://www.obecmaleozorovce.sk//---91-ocenenie-za-pripravu-a-organizaciu-cvicenia-novy-horizont-2017<![CDATA[VZN o miestnych daniach 01/2017]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---92-vzn-o-miestnych-daniach-012017Tue, 09 Jan 2018 08:11:00 +0100http://www.obecmaleozorovce.sk//---92-vzn-o-miestnych-daniach-012017<![CDATA[Záverečný účet obce Malé Ozorovce za rok 2017]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---98-zaverecny-ucet-obce-male-ozorovce-za-rok-2017Wed, 09 May 2018 14:44:00 +0200http://www.obecmaleozorovce.sk//---98-zaverecny-ucet-obce-male-ozorovce-za-rok-2017<![CDATA[Verejná vyhláška - Rozhodnutie]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---115-verejna-vyhlaska---rozhodnutieWed, 26 Sep 2018 14:58:00 +0200http://www.obecmaleozorovce.sk//---115-verejna-vyhlaska---rozhodnutie<![CDATA[Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie miestneho zisťovania]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---118-verejna-vyhlaska---oznamenie-o-zacati-uzemneho-konania-a-nariadenie-miestneho-zistovaniaThu, 18 Oct 2018 09:19:00 +0200http://www.obecmaleozorovce.sk//---118-verejna-vyhlaska---oznamenie-o-zacati-uzemneho-konania-a-nariadenie-miestneho-zistovania<![CDATA[Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie miestneho zisťovania]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---119-verejna-vyhlaska---oznamenie-o-zacati-uzemneho-konania-a-nariadenie-miestneho-zistovaniaWed, 24 Oct 2018 15:12:00 +0200http://www.obecmaleozorovce.sk//---119-verejna-vyhlaska---oznamenie-o-zacati-uzemneho-konania-a-nariadenie-miestneho-zistovania<![CDATA[Návrh rozpočtu na rok 2019]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---125-navrh-rozpoctu-na-rok-2019Mon, 26 Nov 2018 15:30:00 +0100http://www.obecmaleozorovce.sk//---125-navrh-rozpoctu-na-rok-2019<![CDATA[Verejná vyhláška - Rozhodnutie o umiestnení stavby]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---129-verejna-vyhlaska---rozhodnutie-o-umiestneni-stavbyThu, 06 Dec 2018 08:25:00 +0100http://www.obecmaleozorovce.sk//---129-verejna-vyhlaska---rozhodnutie-o-umiestneni-stavby<![CDATA[Verejná vyhláška - Rozhodnutie o umiestnení stavby]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---130-verejna-vyhlaska---rozhodnutie-o-umiestneni-stavbyThu, 06 Dec 2018 13:48:00 +0100http://www.obecmaleozorovce.sk//---130-verejna-vyhlaska---rozhodnutie-o-umiestneni-stavby<![CDATA[Verejná vyhláška - Oznámenie o spôsobe a rozsahu vedenia a poskytovania údajov z evidencií vedených nájomcom]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---128-verejna-vyhlaska---oznamenie-o-sposobe-a-rozsahu-vedenia-a-poskytovania-udajov-z-evidencii-vedenych-najomcomWed, 05 Dec 2018 10:09:00 +0100http://www.obecmaleozorovce.sk//---128-verejna-vyhlaska---oznamenie-o-sposobe-a-rozsahu-vedenia-a-poskytovania-udajov-z-evidencii-vedenych-najomcom<![CDATA[Usmernenie k registrácií ošípaných pre mesta a obce]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---135-usmernenie-k-registracii-osipanych-pre-mesta-a-obceWed, 23 Jan 2019 08:03:00 +0100http://www.obecmaleozorovce.sk//---135-usmernenie-k-registracii-osipanych-pre-mesta-a-obce<![CDATA[Výsledky komunálnych volieb 2018]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---120-vysledky-komunalnych-volieb-2018Tue, 13 Nov 2018 08:49:00 +0100http://www.obecmaleozorovce.sk//---120-vysledky-komunalnych-volieb-2018<![CDATA[XXIII. FAŠIANGOVÝ PLES - 09.02.2019]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---134-xxiii-fasiangovy-ples---09022019Wed, 09 Jan 2019 09:39:00 +0100http://www.obecmaleozorovce.sk//---134-xxiii-fasiangovy-ples---09022019<![CDATA[Plán rozvoja obce Malé Ozorovce 2016 - 2022]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---136-plan-rozvoja-obce-male-ozorovce-2016---2022Fri, 25 Jan 2019 11:35:00 +0100http://www.obecmaleozorovce.sk//---136-plan-rozvoja-obce-male-ozorovce-2016---2022<![CDATA[Prieskum verejnej mienky obce Malé Ozorovce]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---18-prieskum-verejnej-mienky-obce-male-ozorovceThu, 02 Jul 2015 14:22:00 +0200http://www.obecmaleozorovce.sk//---18-prieskum-verejnej-mienky-obce-male-ozorovce<![CDATA[Spotreba energií za rok 2011 až 2018]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---141-spotreba-energii-za-rok-2011-az-2018Tue, 29 Jan 2019 14:55:00 +0100http://www.obecmaleozorovce.sk//---141-spotreba-energii-za-rok-2011-az-2018<![CDATA[Nakladanie s odpadovými vodami - rok 2018]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---139-nakladanie-s-odpadovymi-vodami---rok-2018Fri, 25 Jan 2019 13:51:00 +0100http://www.obecmaleozorovce.sk//---139-nakladanie-s-odpadovymi-vodami---rok-2018<![CDATA[ŠTÚDIA - ODKANALIZOVANIE A ČISTENIE ODPADOVÝCH VÔD V OBCI MALÉ OZOROVCE - ŠTÚDIA OKTÓBER 2011]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---9-stdia---odkanalizovanie-a-cistenie-odpadovych-vod-v-obci-male-ozorovce---stdia-oktober-2011Wed, 12 Nov 2014 15:55:00 +0100http://www.obecmaleozorovce.sk//---9-stdia---odkanalizovanie-a-cistenie-odpadovych-vod-v-obci-male-ozorovce---stdia-oktober-2011<![CDATA[Realizované projekty 2011 - 2018]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---146-realizovane-projekty-2011---2018Wed, 30 Jan 2019 15:14:00 +0100http://www.obecmaleozorovce.sk//---146-realizovane-projekty-2011---2018<![CDATA[Voľby prezidenta Slovenskej republiky]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---151-volby-prezidenta-slovenskej-republikyFri, 01 Feb 2019 09:18:00 +0100http://www.obecmaleozorovce.sk//---151-volby-prezidenta-slovenskej-republiky<![CDATA[Zber použitých jedlých olejov a tukov]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---160-zber-pouzitych-jedlych-olejov-a-tukovMon, 04 Mar 2019 10:40:00 +0100http://www.obecmaleozorovce.sk//---160-zber-pouzitych-jedlych-olejov-a-tukov<![CDATA[Spoločnosť H+EKO, spol. s.r.o. uskutoční v obci zvoz nefunkčných elektrospotrebičov - 07.03.2019 o 10:30 hod.]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---161-spolocnost-heko-spol-sro-uskutocni-v-obci-zvoz-nefunkcnych-elektrospotrebicov---07032019-o-1030-hodMon, 04 Mar 2019 10:43:00 +0100http://www.obecmaleozorovce.sk//---161-spolocnost-heko-spol-sro-uskutocni-v-obci-zvoz-nefunkcnych-elektrospotrebicov---07032019-o-1030-hod<![CDATA[Pozvánka na oslavu Medzinárodného dňa žien - 10. marec 2019 o 15:00 hod.]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---162-pozvanka-na-oslavu-medzinarodneho-dna-zien---10-marec-2019-o-1500-hodMon, 04 Mar 2019 10:51:00 +0100http://www.obecmaleozorovce.sk//---162-pozvanka-na-oslavu-medzinarodneho-dna-zien---10-marec-2019-o-1500-hod<![CDATA[Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2019 - informácia pre verejnosť]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---163-ochrana-lesov-pred-poziarmi-v-roku-2019---informacia-pre-verejnostMon, 18 Mar 2019 10:47:00 +0100http://www.obecmaleozorovce.sk//---163-ochrana-lesov-pred-poziarmi-v-roku-2019---informacia-pre-verejnost<![CDATA[Výsledky volieb prezidenta SR konaných dňa 16.3.2019 v obci Malé Ozorovce]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---164-vysledky-volieb-prezidenta-sr-konanych-dna-1632019-v-obci-male-ozorovceTue, 19 Mar 2019 10:53:00 +0100http://www.obecmaleozorovce.sk//---164-vysledky-volieb-prezidenta-sr-konanych-dna-1632019-v-obci-male-ozorovce<![CDATA[Voľby do Európskeho parlamentu 2019]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---165-volby-do-europskeho-parlamentu-2019Tue, 19 Mar 2019 11:33:00 +0100http://www.obecmaleozorovce.sk//---165-volby-do-europskeho-parlamentu-2019<![CDATA[Výsledky volieb prezidenta SR konaných dňa 30.3.2019 v obci Malé Ozorovce]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---166-vysledky-volieb-prezidenta-sr-konanych-dna-3032019-v-obci-male-ozorovceTue, 02 Apr 2019 14:23:00 +0200http://www.obecmaleozorovce.sk//---166-vysledky-volieb-prezidenta-sr-konanych-dna-3032019-v-obci-male-ozorovce<![CDATA[Plánované prerušenie distribúcie elektriny v obci Malé Ozorovce - 29. apríl 2019 od 08:00 hod. do 12:30 hod.]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---167-planovane-prerusenie-distribucie-elektriny-v-obci-male-ozorovce---29-april-2019-od-0800-hod-do-1230-hodTue, 23 Apr 2019 10:30:00 +0200http://www.obecmaleozorovce.sk//---167-planovane-prerusenie-distribucie-elektriny-v-obci-male-ozorovce---29-april-2019-od-0800-hod-do-1230-hod<![CDATA[Pozvánka na zasadnutie OZ, ktoré sa uskutoční dňa 06.05.2019 o 18:00 hod.]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---168-pozvanka-na-zasadnutie-oz-ktore-sa-uskutocni-dna-06052019-o-1800-hodFri, 03 May 2019 10:10:00 +0200http://www.obecmaleozorovce.sk//---168-pozvanka-na-zasadnutie-oz-ktore-sa-uskutocni-dna-06052019-o-1800-hod<![CDATA[Oznam o nestránkovom dni na oddelení dokladov a dopravných evidencií]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---169-oznam-o-nestrankovom-dni-na-oddeleni-dokladov-a-dopravnych-evidenciiThu, 16 May 2019 13:10:00 +0200http://www.obecmaleozorovce.sk//---169-oznam-o-nestrankovom-dni-na-oddeleni-dokladov-a-dopravnych-evidencii<![CDATA[Záverečný účet obce Malé Ozorovce za rok 2018]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---170-zaverecny-ucet-obce-male-ozorovce-za-rok-2018Tue, 21 May 2019 14:19:00 +0200http://www.obecmaleozorovce.sk//---170-zaverecny-ucet-obce-male-ozorovce-za-rok-2018<![CDATA[Pozvánka na oslavy MDD a Rusadľovské stavanie mája]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---172-pozvanka-na-oslavy-mdd-a-rusadlovske-stavanie-majaTue, 28 May 2019 13:50:00 +0200http://www.obecmaleozorovce.sk//---172-pozvanka-na-oslavy-mdd-a-rusadlovske-stavanie-maja<![CDATA[Výročná správa obce Malé Ozorovce]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---173-vyrocna-sprava-obce-male-ozorovceMon, 10 Jun 2019 15:33:00 +0200http://www.obecmaleozorovce.sk//---173-vyrocna-sprava-obce-male-ozorovce<![CDATA[Správa nezávislého audítora]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---174-sprava-nezavisleho-auditoraTue, 25 Jun 2019 09:49:00 +0200http://www.obecmaleozorovce.sk//---174-sprava-nezavisleho-auditora<![CDATA[Zber a vývoz nebezpečného odpadu - dňa 28.06.2019 od 10:00 hod. do 10:45 hod.]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---175-zber-a-vyvoz-nebezpecneho-odpadu---dna-28062019-od-1000-hod-do-1045-hodTue, 25 Jun 2019 15:15:00 +0200http://www.obecmaleozorovce.sk//---175-zber-a-vyvoz-nebezpecneho-odpadu---dna-28062019-od-1000-hod-do-1045-hod<![CDATA[Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---176-plan-udrzatelnej-mobility-kosickeho-samospravneho-krajaWed, 26 Jun 2019 12:49:00 +0200http://www.obecmaleozorovce.sk//---176-plan-udrzatelnej-mobility-kosickeho-samospravneho-kraja<![CDATA[Pozvánka na zasadnutie OZ, ktoré sa uskutoční dňa 12.07.2019 o 18:45 hod.]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---177-pozvanka-na-zasadnutie-oz-ktore-sa-uskutocni-dna-12072019-o-1845-hodMon, 08 Jul 2019 11:40:00 +0200http://www.obecmaleozorovce.sk//---177-pozvanka-na-zasadnutie-oz-ktore-sa-uskutocni-dna-12072019-o-1845-hod<![CDATA[Vakcinácia psov a mačiek, dňa 13.07.2019 od 7:30 hod. - 9:30 hod. na parkovisku pri KD]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---178-vakcinacia-psov-a-maciek-dna-13072019-od-730-hod---930-hod-na-parkovisku-pri-kdWed, 10 Jul 2019 10:17:00 +0200http://www.obecmaleozorovce.sk//---178-vakcinacia-psov-a-maciek-dna-13072019-od-730-hod---930-hod-na-parkovisku-pri-kd<![CDATA[Zabezpečenie ochrany pred požiarmi počas zberu tohtoročnej úrody.]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---179-zabezpecenie-ochrany-pred-poziarmi-pocas-zberu-tohtorocnej-urodyThu, 18 Jul 2019 12:22:00 +0200http://www.obecmaleozorovce.sk//---179-zabezpecenie-ochrany-pred-poziarmi-pocas-zberu-tohtorocnej-urody<![CDATA[Zber a vývoz nefunkčných elektrospotrebičov - 05.08.2019 o 09:30 hod.]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---180-zber-a-vyvoz-nefunkcnych-elektrospotrebicov---05082019-o-0930-hodTue, 23 Jul 2019 08:24:00 +0200http://www.obecmaleozorovce.sk//---180-zber-a-vyvoz-nefunkcnych-elektrospotrebicov---05082019-o-0930-hod<![CDATA[Oslavy DŇA OBCE a oslavy 400-tého výročia drevenej gotickej zvonice, ktoré sa uskutočnia 15. septembra 2019]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---181-oslavy-dna-obce-a-oslavy-400-teho-vyrocia-drevenej-gotickej-zvonice-ktore-sa-uskutocnia-15-septembra-2019Fri, 06 Sep 2019 13:13:00 +0200http://www.obecmaleozorovce.sk//---181-oslavy-dna-obce-a-oslavy-400-teho-vyrocia-drevenej-gotickej-zvonice-ktore-sa-uskutocnia-15-septembra-2019