Názov obcehttp://www.obecmaleozorovce.sk/Tue, 13 Nov 2018 04:29:23 +0100ECHELON CMS 2.1<![CDATA[ŠTÚDIA - ODKANALIZOVANIE A ČISTENIE ODPADOVÝCH VÔD V OBCI MALÉ OZOROVCE]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---9-stdia---odkanalizovanie-a-cistenie-odpadovych-vod-v-obci-male-ozorovceWed, 12 Nov 2014 15:55:00 +0100http://www.obecmaleozorovce.sk//---9-stdia---odkanalizovanie-a-cistenie-odpadovych-vod-v-obci-male-ozorovce<![CDATA[Prehľad platieb za služby]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---14-prehlad-platieb-za-sluzbyWed, 12 Nov 2014 16:01:00 +0100http://www.obecmaleozorovce.sk//---14-prehlad-platieb-za-sluzby<![CDATA[Prieskum verejnej mienky]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---18-prieskum-verejnej-mienkyThu, 02 Jul 2015 14:22:00 +0200http://www.obecmaleozorovce.sk//---18-prieskum-verejnej-mienky<![CDATA[Program SUNRISE seminár]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---46-program-sunrise-seminarThu, 09 Jun 2016 14:03:00 +0200http://www.obecmaleozorovce.sk//---46-program-sunrise-seminar<![CDATA[Návrh rozpočtu na rok 2016]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---23-navrh-rozpoctu-na-rok-2016Wed, 11 Nov 2015 15:19:00 +0100http://www.obecmaleozorovce.sk//---23-navrh-rozpoctu-na-rok-2016<![CDATA[VZN Zásady hospodárenia s majetkom obce Malé Ozorovce]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---29-vzn-zasady-hospodarenia-s-majetkom-obce-male-ozorovceThu, 17 Dec 2015 08:22:00 +0100http://www.obecmaleozorovce.sk//---29-vzn-zasady-hospodarenia-s-majetkom-obce-male-ozorovce<![CDATA[Rokovací poriadok]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---31-rokovaci-poriadokThu, 21 Jan 2016 09:12:00 +0100http://www.obecmaleozorovce.sk//---31-rokovaci-poriadok<![CDATA[Harmonogram zberu komunálneho odpadu na rok 2016]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---32-harmonogram-zberu-komunalneho-odpadu-na-rok-2016Thu, 21 Jan 2016 10:21:00 +0100http://www.obecmaleozorovce.sk//---32-harmonogram-zberu-komunalneho-odpadu-na-rok-2016<![CDATA[OZOROVSKÉ LISTY]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---11-ozorovske-listyWed, 12 Nov 2014 15:59:00 +0100http://www.obecmaleozorovce.sk//---11-ozorovske-listy<![CDATA[Návrh výmeny pozemkov]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---45-navrh-vymeny-pozemkovWed, 08 Jun 2016 09:08:00 +0200http://www.obecmaleozorovce.sk//---45-navrh-vymeny-pozemkov<![CDATA[UDRŽATELNÝ ROZVOJ - CHOV VČIEL A VÝROBA ÚĽOV]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---48-udrzatelny-rozvoj---chov-vciel-a-vyroba-lovThu, 09 Jun 2016 14:18:00 +0200http://www.obecmaleozorovce.sk//---48-udrzatelny-rozvoj---chov-vciel-a-vyroba-lov<![CDATA[Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na roky 2016-2022]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---52-program-hospodarskeho-a-socialneho-rozvoja-kosickeho-samospravneho-kraja-na-roky-2016-2022Mon, 05 Sep 2016 09:26:00 +0200http://www.obecmaleozorovce.sk//---52-program-hospodarskeho-a-socialneho-rozvoja-kosickeho-samospravneho-kraja-na-roky-2016-2022<![CDATA[Vystúpenie starostu Mgr. Milana Doláka, LL.M na seminári o udržateľnom rozvoji.]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---62-vystupenie-starostu-mgr-milana-dolaka-llm-na-seminari-o-udrzatelnom-rozvojiMon, 21 Nov 2016 14:07:00 +0100http://www.obecmaleozorovce.sk//---62-vystupenie-starostu-mgr-milana-dolaka-llm-na-seminari-o-udrzatelnom-rozvoji<![CDATA[Popis celého systému nakladania s komunálnymi odpadmi vrátanie triedeného zberu]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---54-popis-celeho-systemu-nakladania-s-komunalnymi-odpadmi-vratanie-triedeneho-zberuMon, 12 Sep 2016 09:26:00 +0200http://www.obecmaleozorovce.sk//---54-popis-celeho-systemu-nakladania-s-komunalnymi-odpadmi-vratanie-triedeneho-zberu<![CDATA[Projekty realizované 2011- 2016]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---37-projekty-realizovane-2011---2016Thu, 17 Mar 2016 15:26:00 +0100http://www.obecmaleozorovce.sk//---37-projekty-realizovane-2011---2016<![CDATA[Rozpočty 2003-2016]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---60-rozpocty-2003-2016Mon, 21 Nov 2016 12:45:00 +0100http://www.obecmaleozorovce.sk//---60-rozpocty-2003-2016<![CDATA[Dotácia vo forme príspevku na štartovné na medzinárodne súťaže športovým zlatokopom z Malých Ozoroviec.]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---64-dotacia-vo-forme-prispevku-na-startovne-na-medzinarodne-sutaze-sportovym-zlatokopom-z-malych-ozoroviecWed, 23 Nov 2016 15:08:00 +0100http://www.obecmaleozorovce.sk//---64-dotacia-vo-forme-prispevku-na-startovne-na-medzinarodne-sutaze-sportovym-zlatokopom-z-malych-ozoroviec<![CDATA[VZN obce o nakladaní s komunálnymi odpad. a s drob. staveb.odpad na územi obce Malé Ozorovce ]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---70-vzn-obce-o-nakladani-s-komunalnymi--odpad-a-s-drob-stavebodpad-na-uzemi-obce-male-ozorovce-Thu, 12 Jan 2017 14:11:00 +0100http://www.obecmaleozorovce.sk//---70-vzn-obce-o-nakladani-s-komunalnymi--odpad-a-s-drob-stavebodpad-na-uzemi-obce-male-ozorovce-<![CDATA[Schválený rozpočet na rok 2017 ]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---65-schvaleny-rozpocet-na-rok-2017-Thu, 01 Dec 2016 15:30:00 +0100http://www.obecmaleozorovce.sk//---65-schvaleny-rozpocet-na-rok-2017-<![CDATA[Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2017]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---67-navrh-planu-kontrolnej-cinnosti-na-i-polrok-2017Thu, 08 Dec 2016 14:11:00 +0100http://www.obecmaleozorovce.sk//---67-navrh-planu-kontrolnej-cinnosti-na-i-polrok-2017<![CDATA[Harmonogram zberu komunálneho odpadu - rok 2017]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---69-harmonogram-zberu-komunalneho-odpadu---rok-2017Tue, 10 Jan 2017 07:56:00 +0100http://www.obecmaleozorovce.sk//---69-harmonogram-zberu-komunalneho-odpadu---rok-2017<![CDATA[Návrh plánu projektov na rok 2017]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---61-navrh-planu-projektov-na-rok-2017Mon, 21 Nov 2016 13:43:00 +0100http://www.obecmaleozorovce.sk//---61-navrh-planu-projektov-na-rok-2017<![CDATA[Sadzobník cien platný od 01.01.2017]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---63-sadzobnik-cien-platny-od-01012017Wed, 23 Nov 2016 15:02:00 +0100http://www.obecmaleozorovce.sk//---63-sadzobnik-cien-platny-od-01012017<![CDATA[XXI. FAŠIANGOVÝ PLES - 18.02.2017]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---68-xxi-fasiangovy-ples---18022017Tue, 03 Jan 2017 13:40:00 +0100http://www.obecmaleozorovce.sk//---68-xxi-fasiangovy-ples---18022017<![CDATA[Pozvánka na oslavu Medzinárodného dňa žien]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---71-pozvanka-na-oslavu-medzinarodneho-dna-zienMon, 06 Mar 2017 11:23:00 +0100http://www.obecmaleozorovce.sk//---71-pozvanka-na-oslavu-medzinarodneho-dna-zien<![CDATA[Deratizácia apríl - máj 2017]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---72-deratizacia-april---maj-2017Wed, 29 Mar 2017 08:38:00 +0200http://www.obecmaleozorovce.sk//---72-deratizacia-april---maj-2017<![CDATA[Ozorovské listy - apríl 2017]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---73-ozorovske-listy---april-2017Wed, 29 Mar 2017 08:46:00 +0200http://www.obecmaleozorovce.sk//---73-ozorovske-listy---april-2017<![CDATA[Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2017]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---74-ochrana-lesov-pred-poziarmi-v-roku-2017Tue, 04 Apr 2017 10:00:00 +0200http://www.obecmaleozorovce.sk//---74-ochrana-lesov-pred-poziarmi-v-roku-2017<![CDATA[Ozorovské listy - Máj 2017]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---75-ozorovske-listy---maj-2017Wed, 10 May 2017 13:01:00 +0200http://www.obecmaleozorovce.sk//---75-ozorovske-listy---maj-2017<![CDATA[Záverečný účet za rok 2016]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---76-zaverecny-ucet-za-rok-2016Fri, 02 Jun 2017 14:51:00 +0200http://www.obecmaleozorovce.sk//---76-zaverecny-ucet-za-rok-2016<![CDATA[Zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---77-zvysene-nebezpecenstvo-vzniku-poziarovTue, 01 Aug 2017 09:21:00 +0200http://www.obecmaleozorovce.sk//---77-zvysene-nebezpecenstvo-vzniku-poziarov<![CDATA[Zverejnenie elektronickej adresy]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---78-zverejnenie-elektronickej-adresyMon, 21 Aug 2017 13:48:00 +0200http://www.obecmaleozorovce.sk//---78-zverejnenie-elektronickej-adresy<![CDATA[Mesiac úcty k starším 2017-pozvánka]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---79-mesiac-ucty-k-starsim-2017-pozvankaWed, 20 Sep 2017 10:59:00 +0200http://www.obecmaleozorovce.sk//---79-mesiac-ucty-k-starsim-2017-pozvanka<![CDATA[Verejná vyhláška - september 2017]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---81-verejna-vyhlaska---september-2017Mon, 02 Oct 2017 15:16:00 +0200http://www.obecmaleozorovce.sk//---81-verejna-vyhlaska---september-2017<![CDATA[Uverejnenie výsledkov volieb poslancov Zastupiteľstva a volieb predsedu Košického samosprávneho kraja]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---82-uverejnenie-vysledkov-volieb-poslancov-zastupitelstva-a-volieb-predsedu-kosickeho-samospravneho-krajaWed, 08 Nov 2017 13:34:00 +0100http://www.obecmaleozorovce.sk//---82-uverejnenie-vysledkov-volieb-poslancov-zastupitelstva-a-volieb-predsedu-kosickeho-samospravneho-kraja<![CDATA[Návrh rozpočtu na rok 2018 - Príjmy]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---84-navrh-rozpoctu-na-rok-2018---prijmyMon, 20 Nov 2017 15:21:00 +0100http://www.obecmaleozorovce.sk//---84-navrh-rozpoctu-na-rok-2018---prijmy<![CDATA[Návrh rozpočtu na rok 2018 - Výdavky]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---85-navrh-rozpoctu-na-rok-2018---vydavkyMon, 20 Nov 2017 15:23:00 +0100http://www.obecmaleozorovce.sk//---85-navrh-rozpoctu-na-rok-2018---vydavky<![CDATA[Silvester 2017]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---86-silvester-2017Wed, 20 Dec 2017 11:03:00 +0100http://www.obecmaleozorovce.sk//---86-silvester-2017<![CDATA[Správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu "Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2016-2020"]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---87-sprava-o-hodnoteni-strategickeho-dokumentu-a-navrh-strategickeho-dokumentu-program-odpadoveho-hospodarstva-kosickeho-kraja-na-roky-2016-2020Thu, 28 Dec 2017 08:57:00 +0100http://www.obecmaleozorovce.sk//---87-sprava-o-hodnoteni-strategickeho-dokumentu-a-navrh-strategickeho-dokumentu-program-odpadoveho-hospodarstva-kosickeho-kraja-na-roky-2016-2020<![CDATA[XXII. FAŠIANGOVÝ PLES 2018]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---89-xxii-fasiangovy-ples-2018Thu, 28 Dec 2017 09:47:00 +0100http://www.obecmaleozorovce.sk//---89-xxii-fasiangovy-ples-2018<![CDATA[Ocenenie za prípravu a organizáciu cvičenia Nový Horizont 2017]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---91-ocenenie-za-pripravu-a-organizaciu-cvicenia-novy-horizont-2017Fri, 29 Dec 2017 10:33:00 +0100http://www.obecmaleozorovce.sk//---91-ocenenie-za-pripravu-a-organizaciu-cvicenia-novy-horizont-2017<![CDATA[VZN o miestnych daniach 01/2017]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---92-vzn-o-miestnych-daniach-012017Tue, 09 Jan 2018 08:11:00 +0100http://www.obecmaleozorovce.sk//---92-vzn-o-miestnych-daniach-012017<![CDATA[Spoločnosť H+EKO spol.s.r.o.-zvoz elektroodpadu]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---93-spolocnost-heko-spolsro-zvoz-elektroodpaduThu, 11 Jan 2018 08:46:00 +0100http://www.obecmaleozorovce.sk//---93-spolocnost-heko-spolsro-zvoz-elektroodpadu<![CDATA[Oznámenie o strategickom dokumente "Regionálna integrovaná územná stratégia (RIÚS) Košického samosprávneho kraja"- zmena]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---94-oznamenie-o-strategickom-dokumente-regionalna-integrovana-uzemna-strategia-ris-kosickeho-samospravneho-kraja--zmenaMon, 12 Feb 2018 13:00:00 +0100http://www.obecmaleozorovce.sk//---94-oznamenie-o-strategickom-dokumente-regionalna-integrovana-uzemna-strategia-ris-kosickeho-samospravneho-kraja--zmena<![CDATA[Pozvánka na oslavu Medzinárodného dňa žien 2018]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---95-pozvanka-na-oslavu-medzinarodneho-dna-zien-2018Mon, 19 Feb 2018 14:55:00 +0100http://www.obecmaleozorovce.sk//---95-pozvanka-na-oslavu-medzinarodneho-dna-zien-2018<![CDATA[Deratizácia apríl - máj 2018]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---96-deratizacia-april---maj-2018Wed, 28 Mar 2018 08:11:00 +0200http://www.obecmaleozorovce.sk//---96-deratizacia-april---maj-2018<![CDATA[Záverečný účet obce Malé Ozorovce za rok 2017]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---98-zaverecny-ucet-obce-male-ozorovce-za-rok-2017Wed, 09 May 2018 14:44:00 +0200http://www.obecmaleozorovce.sk//---98-zaverecny-ucet-obce-male-ozorovce-za-rok-2017<![CDATA[Pozvánka - Stavanie mája ]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---101-pozvanka---stavanie-maja-Mon, 14 May 2018 13:16:00 +0200http://www.obecmaleozorovce.sk//---101-pozvanka---stavanie-maja-<![CDATA[OZNAM - Všetkým chovateľom ošípaných v nárazníkovej zóne AMO okresu Trebišov]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---102-oznam---vsetkym-chovatelom-osipanych-v-naraznikovej-zone-amo-okresu-trebisovWed, 16 May 2018 09:43:00 +0200http://www.obecmaleozorovce.sk//---102-oznam---vsetkym-chovatelom-osipanych-v-naraznikovej-zone-amo-okresu-trebisov<![CDATA[BEZPLATNÉ MERANIE ZRAKU]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---103-bezplatne-meranie-zrakuMon, 28 May 2018 14:28:00 +0200http://www.obecmaleozorovce.sk//---103-bezplatne-meranie-zraku<![CDATA[Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---104-cas-zvyseneho-nebezpecenstva-vzniku-poziaruFri, 15 Jun 2018 10:41:00 +0200http://www.obecmaleozorovce.sk//---104-cas-zvyseneho-nebezpecenstva-vzniku-poziaru<![CDATA[Zber a vývoz nebezpečného odpadu - dňa 29.06.2018.]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---105-zber-a-vyvoz-nebezpecneho-odpadu---dna-29062018Tue, 26 Jun 2018 13:28:00 +0200http://www.obecmaleozorovce.sk//---105-zber-a-vyvoz-nebezpecneho-odpadu---dna-29062018<![CDATA[Oznamy obce Malé Ozorovce]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---106-oznamy-obce-male-ozorovceTue, 10 Jul 2018 09:47:00 +0200http://www.obecmaleozorovce.sk//---106-oznamy-obce-male-ozorovce<![CDATA[Spoločnosť H+EKO, spol. s.r.o. uskutoční v obci zvoz nefunkčných elektrospotrebičov]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---107-spolocnost-heko-spol-sro-uskutocni-v-obci-zvoz-nefunkcnych-elektrospotrebicovFri, 13 Jul 2018 12:52:00 +0200http://www.obecmaleozorovce.sk//---107-spolocnost-heko-spol-sro-uskutocni-v-obci-zvoz-nefunkcnych-elektrospotrebicov<![CDATA[Verejná vyhláška,ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia na predchádzanie prenosným ochoreniam podľa § 12 ods. 2 zák. č. 355/2007 Z.z. - ROZHODNUTIE]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---108-verejna-vyhlaskaktorou-sa-oznamuje-vydanie-rozhodnutia-na-predchadzanie-prenosnym-ochoreniam-podla--12-ods-2-zak-c-3552007-zz---rozhodnutieWed, 18 Jul 2018 15:00:00 +0200http://www.obecmaleozorovce.sk//---108-verejna-vyhlaskaktorou-sa-oznamuje-vydanie-rozhodnutia-na-predchadzanie-prenosnym-ochoreniam-podla--12-ods-2-zak-c-3552007-zz---rozhodnutie<![CDATA[Voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---109-volby-do-organov-samospravy-obci-v-roku-2018Tue, 14 Aug 2018 13:50:00 +0200http://www.obecmaleozorovce.sk//---109-volby-do-organov-samospravy-obci-v-roku-2018<![CDATA[Pozvánka - Polícia deťom Trebišov]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---110-pozvanka---policia-detom-trebisovFri, 17 Aug 2018 14:33:00 +0200http://www.obecmaleozorovce.sk//---110-pozvanka---policia-detom-trebisov<![CDATA[Zrušenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---112-zrusenie-casu-zvyseneho-nebezpecenstva-vzniku-poziaruWed, 05 Sep 2018 10:29:00 +0200http://www.obecmaleozorovce.sk//---112-zrusenie-casu-zvyseneho-nebezpecenstva-vzniku-poziaru<![CDATA[Pozvánka - Deň obce ]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---114-pozvanka---den-obce-Wed, 05 Sep 2018 14:48:00 +0200http://www.obecmaleozorovce.sk//---114-pozvanka---den-obce-<![CDATA[Verejná vyhláška - Rozhodnutie]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---115-verejna-vyhlaska---rozhodnutieWed, 26 Sep 2018 14:58:00 +0200http://www.obecmaleozorovce.sk//---115-verejna-vyhlaska---rozhodnutie<![CDATA[Železnice slovenskej republiky organizujú náborový deň, dňa 17.10.2018.]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---116-zeleznice-slovenskej-republiky-organizuju-naborovy-den-dna-17102018Wed, 10 Oct 2018 10:03:00 +0200http://www.obecmaleozorovce.sk//---116-zeleznice-slovenskej-republiky-organizuju-naborovy-den-dna-17102018<![CDATA[Pozvánka - Mesiac úcty k starším dňa 21.10.2018.]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---117-pozvanka---mesiac-ucty-k-starsim-dna-21102018Wed, 10 Oct 2018 10:32:00 +0200http://www.obecmaleozorovce.sk//---117-pozvanka---mesiac-ucty-k-starsim-dna-21102018<![CDATA[Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie miestneho zisťovania]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---118-verejna-vyhlaska---oznamenie-o-zacati-uzemneho-konania-a-nariadenie-miestneho-zistovaniaThu, 18 Oct 2018 09:19:00 +0200http://www.obecmaleozorovce.sk//---118-verejna-vyhlaska---oznamenie-o-zacati-uzemneho-konania-a-nariadenie-miestneho-zistovania<![CDATA[Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie miestneho zisťovania]]>http://www.obecmaleozorovce.sk//---119-verejna-vyhlaska---oznamenie-o-zacati-uzemneho-konania-a-nariadenie-miestneho-zistovaniaWed, 24 Oct 2018 15:12:00 +0200http://www.obecmaleozorovce.sk//---119-verejna-vyhlaska---oznamenie-o-zacati-uzemneho-konania-a-nariadenie-miestneho-zistovania