• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
9

Kontakt:

Napíšte nám:

Poľnohospodárstvo

Príloha:
- fotokópia IČO (v prípade už prideleného)
- výpis z katastra nehnuteľnosti, resp. zmluvu o prenájme k nahliadnutiu
- Žiadateľ vypíše prevažujúcu činnosť napr.: pestovanie obilnín, zeleniny, chov zvierat (vypísať aký druh), služby a pod.
- Žiadateľ, ktorý má parcelu mimo Slaskej predloží Zmluvu o prenájme nehnuteľnosti, na ktorej bude prevádzkovať činnosť, resp. výpis z katastra nehnuteľností.
- Ak už má žiadateľ pridelené IČO, k žiadosti doloží jeho kópiu, ktorá zostáva v spise..
- Potvrdenie sa vydá po predložení dokladu o zaplatení správneho poplatku.

Samostatne hospodáriaci roľník (SHR) - trvanie osvedčenia
Žiadosť o potvrdenie trvania platného osvedčenia SHR
(36.52 kb)
Samostatne hospodáriaci roľník (SHR) - zmena údajov
Oznámenie o zmene údajov v činnosti SHR
(38.18 kb)
(36.28 kb)

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: