• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
9

Kontakt:

Napíšte nám:

Kontakt

Toto webové sídlo www.obecmaleozorovce.sk spravuje obec Malé Ozorovce a je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Malé Ozorovce

Adresa:
Obecný úrad Malé Ozorovce
Hlavná 108/29
078 01 Sečovce

IČO: 00331708
DIČ: 2020724321

Samosprávny kraj: Košický
Okres: Trebišov
Región: Zemplín
Počet obyvateľov: 536
Rozloha: 1708 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1332

Všeobecné informácie: mozorovce@slovanet.sk
Podateľňa: mozorovce@slovanet.sk

Starosta: Mgr. Milan Dolák, LL.M.,  e-mail: mozorovce@slovanet.sk

Informácie o napĺňaní webového sídla: mozorovce@slovanet.sk

Sekretariát: 
Tel.:
 056 / 678 9305
Fax.: 
E-mail: mozorovce@slovanet.sk

Kompetencie:
Obec Malé Ozorovce je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad a matrika pre obec Malé Ozorovce sú zriadené na Mestskom úrade v Sečovciach.

Úradné hodiny :

Pondelok 7.30 – 15.30
Utorok 7.30 – 15.30
Streda 7.30 – 16.00
Štvrtok 7.30 – 15.30
Piatok 7.30 – 15.00


Technický prevádzkovateľ:

webex.sk

Ostrovského 2
040 11 Košice

​info@webex.sk

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o.,
a v súlade s § 44 zákona č. 18/20128 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679,
nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.
Viac informácií si môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk/zo

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: